Vent��Se Kararlar��

Ventôse Kararları

Ventose kararları

Fransız İhtilali (1789) sırasında, devrime karşı kişilerin mal ve mülklerine el konarak yoksul vatanseverlere dağıtılmasını sağlayan yasalardır. Bazı tarihçilerce ihtilalin getirdiği toplumsal demokrasinin en radikal ifade şekli olarak kabul edilen bu yas...

fade in

Açılma - kararma (İngilizce: Fade in - fade out), bir sinema - televizyon teknik terimidir. Bir sahne çekimi sırasında yavaş yavaş görüntünün karanlıktan aydınlığa çıkması ve nesnelerin belirgin hale gelmesine "açılma", bunun tersine ekrandaki görüntüleri...

fade out

Açılma - kararma (İngilizce: Fade in - fade out), bir sinema - televizyon teknik terimidir. Bir sahne çekimi sırasında yavaş yavaş görüntünün karanlıktan aydınlığa çıkması ve nesnelerin belirgin hale gelmesine "açılma", bunun tersine ekrandaki görüntüleri...

Fade in, fade out

Açılma - kararma (İngilizce: Fade in - fade out), bir sinema - televizyon teknik terimidir. Bir sahne çekimi sırasında yavaş yavaş görüntünün karanlıktan aydınlığa çıkması ve nesnelerin belirgin hale gelmesine "açılma", bunun tersine ekrandaki görüntüleri...

Fade in - fade out

Açılma - kararma (İngilizce: Fade in - fade out), bir sinema - televizyon teknik terimidir. Bir sahne çekimi sırasında yavaş yavaş görüntünün karanlıktan aydınlığa çıkması ve nesnelerin belirgin hale gelmesine "açılma", bunun tersine ekrandaki görüntüleri...

Camili Köyler Birliği

Camili Köyler Birliği, Camili yöresi köy tüzel kişiliklerinin aldıkları kararlar üzerine kurulmuş bir yerel idare birliğidir.

Halk Partisi (Türkiye)

Halk Partisi (HP) ya da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 20 Aralık 1989'da Ankara'da kurulan Türk siyasi partisi.

Element

Şûrâ

Bir işin yürütülmesi için seçilen ve belli vasıfları taşıyan kişilerden meydana gelen danışma meclisi veya bu meclisin toplandığı yer. İslâm târihinde devlet ve millet işlerinin görüşüldüğü, halîfeye veya hükümdara yardımcı olan, idâre edenlerle idâre edi...