Veri

Kısaca: Veri (''İng.'' ve ''Lat.'' datum; ''çoğul'' data) bir ham (işlenmemiş) gerçek ya da enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler ''nicel'' veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de ''nitel'' veriler olarak adlandırılmaktadır. Her sembolik gösterim gibi, veri de belirli bir nesne, birey ya da olguya ilişkin bir soyutlamadır. Ancak enformasyon ...devamı ☟

Veri (İng. ve Lat. datum; çoğul data) bir ham (işlenmemiş) gerçek ya da enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılmaktadır. Her sembolik gösterim gibi, veri de belirli bir nesne, birey ya da olguya ilişkin bir soyutlamadır. Ancak enformasyon ve bilginin soyutluk düzeyleri ile karşılaştırıldığında, verilerin soyutluk düzeyi daha düşüktür. Bir verinin tek başına bir anlamı ve işlevi bulunmamaktadır. Veriler toplandıktan sonra gruplanarak, sıralanarak ve özetlenerek, elle ya da bilgisayarla işlenip enformasyona dönüştürüldüklerinde anlam kazanmakta; ait oldukları bağlamı açıklama gücüne kavuşmaktadır. Problem çözme ya da karar verme gibi bir amaca hizmet edebilecek duruma gelmektedir. İstatistikte veri kavramı İstatistikte yorumlanmak ve sunulmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş ve özetlenmiş gerçeklere veriler denmektedir. Sayısal (nümerik) veriler nicel, nitel veriler ise kategorik olarak tanımlanmaktadır. Nicel veriler ayrıca kendi aralarında ayrışık ve sürekli olarak iki gruba ayrılmaktadır. Ayrışık veriler sayım yolu ile toplanmakta ve çoğu kez sayma sayıları cinsinden ifade edilmektedir. Sürekli veriler ise ölçüm yolu ile toplanmakta ve gerçel (reel) sayılar cinsinden ifade edilmektedir. Nitel veriler de nominal ve ordinal olarak iki gruba ayrılmaktadır. Nominal veriler yazı ile ifade edilmekte ve anlamlı herhangi bir sıralamaya tabi olmamaktadır. Ordinal veriler ise yazı ile ifade edilmekle birlikte anlamlı bir sırlamaya konabilen verilerdir. İstatistikte, doğumYılı örneğinde olduğu gibi, doğrudan elde edilen veriler basit veriler; yaş = içindeBulunulanYıl − doğumYılı örneğinde görüldüğü üzere, basit verilerin işlenmesi yolu ile elde edilen veriler de türetilmiş veriler olarak bilinmektedir. Bilgisayar bilimleri açısından veri kavramı Bilgisayar bilimleri açısından veri, hesaplama ya da manipülasyon amacı ile kullanılan bir gerçeği belirtmektedir. Veriler ya makina düzeyinde ikili (İng. binary) gösterimle ifade edilmekte ya da karakterler (harfler veya rakamlar) biçiminde kodlanmaktadır. Her verinin bir türü bulunmakta, bu türlere veri yapısı denmektedir. Veri yapıları basit ya da karmaşık olabilmektedir. Belirli bir bağlamda elde edilmiş çok sayıda ve farklı türden veri bir veri tabanında toplanmakta; veri tabanları oluşturmak ve yönetmek için veri tabanı yönetim sistemleri denen yazılımlardan yararlanılmaktadır. Telekomünikasyonda veri kavramı Telekomünikasyon uygulamaları için veri, anlam ve bağlamdan bağımsız, bütünlüğü ve yapısı bozulmamış ve ekonomik olarak bir noktadan diğerine iletilmesi istenen metinler, sesler, görseller ve videoları ifade eder. İşletme yönetimi açısından veri kavramı İşletme yönetiminde veriler fiziksel ve parasal hareketlerin kaydedilmesi, izlenmesi ve yönetim kararlarının verilmesi için kullanılmaktadır. Denetim ve karar verme süreçlerinin etkinliği bakımından,işletmecilikte veri kalitesi önemli bir yer tutmaktadır. Veri kalitesi, en genel anlamda, kaydedilen verilerin güvenilir ve kullanılabilir olması demektir. Kaliteli veriler ait oldukları kişi, nesne ve olguları geçerli bir biçimde betimlemektedir. Bu bakımdan veri kalitesi, verilerin temel oluşturduğu kararlarla ve karar vericilerle ilişkili bulunmaktadır. Verilerin geçerlilik derecesi bir ölçüde kullanım amacına bağlı olduğundan, veri kalitesi değerlendirmeleri için kullanılan ölçütler nesnel olabildiği gibi öznel de olabilmektedir. Yüksek veri kalitesi, başta kurumsal zeka uygulamaları olmak üzere, kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, performans yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve elektronik ticaret çözümlerinin de başarısına olumlu katkıda bulunmaktadır. Buna karşın, özellikle satış, lojistik ve muhasebe operasyonlarında düşük veri kalitesinin yol açtığı aksaklıklar tepe yönetimlerinin dikkatinden kaçtığında ise, işletmeler açısından ciddi para ve itibar kayıpları söz konusu olabilmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Veri

Türkçe Veri kelimesinin İngilizce karşılığı.
[vero] adj. true, real, truthful, veracious, veritable, actual
n. data, datum, throughput

Veri

bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir uslamlamanın temeli olan ana öğe, data, done; bilişimde, olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel gösterimi.
sanatsal ya da yazınsal bir yapıta temel olan ana ilkeler.
bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.

Veri

Türkçe Veri kelimesinin Fransızca karşılığı.
donnée [la]

Veri

Türkçe Veri kelimesinin Almanca karşılığı.
Angabe; Daten

Veri

Datum

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Veri madenciliği
4 yıl önce

çıkarmak) Veri bütünleştirme (birçok veri kaynağını birleştirebilmek) Veri seçme (yapılacak olan analizle ilgili olan verileri belirlemek ) Veri dönüşümü...

Veri madenciliği, Veri madenciliği
Veri kayıt ortamı
11 ay önce

Veri kayıt ortamı, verilerin üzerine kaydedilip saklandığı ortamların genel adı. Veri kayıt ortamları veya veri taşıyıcılar dar anlamıyla elektronik aygıtlar...

Veri bağlantısı katmanı
4 yıl önce

Veri bağlantısı katmanı veya 2. Katman: (İngilizce: Data Link Layer) Veri bağlantısı katmanı donanım katmanına erişmek ve kullanmak ile ilgili kuralları...

Veri bağlantısı katmanı, Address Resolution Protocol, Asynchronous Transfer Mode, Ağ kartı, Ağ katmanı, Ağ tabakası (protokol), Datagram Congestion Control Protocol, Donanım katmanı, EIA-485, Ethernet, FDDI
Veri yapısı
4 yıl önce

Veri yapısı, bilgisayar ortamında verilerin etkin olarak saklanması ve işlenmesi için kullanılan yapı. Veri yapıları, verilerin düzenlenme biçimini belirleyen...

Veri tipi
11 ay önce

Veri türü, bilgisayar programlamasının tür sisteminde veriyi açıklamak üzere kurulmuştur. İlkel türleri de içeren programlama dillerindeki verinin ortak...

Gerçek zamanlı veri akışı
4 yıl önce

Bir gerçek zamanlı veri akışı sisteminde, indirilmekte olan veri içeriği indirme işlemi bitmeden işlenmeye başlanır. Popüler kullanım alanları şunlardır:...

Gerçek zamanlı veri akışı, ASF, Bilgisayar, Cep telefonu, Microsoft, Real Networks, WMA
Coğrafi Veri Altyapısı
11 ay önce

bağlanmış coğrafi veri, metaveri, kullanıcılar ve araçlardan oluşan bir yapıdır. Başka bir ifade ile Coğrafi Veri Altyapısı, coğrafi verilerin toplanması, depolanması...

Veritabanı
11 ay önce

yönetim sistemleri de veri tabanı kullanımına örnektir. Veri tabanları sayesinde bilgilere ulaşır ve onları düzenleyebiliriz. Veri tabanları genellikle...

Bağıntısal cebir, MSSQL Server, DBMS, Firebird, MySQL, Oracle, Otomotiv, PL/SQL, PostgreSQL, SQL, Sybase