İlgili Konu Başlıkları Tümü

İstatistik Nedir

Dar anlamda İstatistik, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır."İstatistik hakkında bugüne kadar pek çok tanım yapılmıştır. Hatta bu ...

SCSI Nedir

IDE ev kullanıcıları için ideal bir yapı oluşturuyorsa da, örneğin serverlarda sabit diskler için SCSI arabirimin kullanılması daha yerinde olur. SCSI, IDE' nin aksine her ana kart tarafından desteklenmez ve ayrı bir kontrol kartı gerektirir. SCSI diskleri IDE disklerden en büyük ...

SCSI ID Ve Termination Nedir

SCSI kontrol kartına maksimum 16 adet SCSI aygıt bağlanabilir. Fakat kontrol kartının bu aygıtları tanıyabilmesi ve veri yolu üzerinden kontrol edebilmesi için onlara birer ID (identifier), yani tanıtıcı numara verilmelidir. SCSI kontrol kartları, SCAM (SCSI Configured Automatically) ...

RAID Nedir

RAID, birden fazla sabit diskin performans yada güvenlik, hatta bazı durumlarda her ikisini gözeterek tek bir diske nazaran daha başarılı bir şekilde çalışmasıdır. Farklı RAID modları mevcut. Örneğin RAID 0 modunda, en az 2 disk kullanılarak veriler disklere bölünerek yazılır ...

Arkeometri Nedir

ARKEOMETRİ“Arkeometri” sözcüğü “arkeoloji” ve “metrik” sözcüklerinden türetilmiştir. Anlam olarak fen ve doğa bilimleri yöntemleri kullanılarak eski eserlerle ilgili her türlü ölçüm ve değerlendirme yapılmasını içerir.Arkeometri çalışmalarının yapıldığı ...

Modem, Bağlantı Hızı Nedir

Modem, İngilizce'de modulator/demodulator sözcüklerinin kısaltmasıdır. Yani PC'mizden gelen dijital (0 ve 1'lerden oluşan) verileri telefon hatlarından iletilebilecek sinyallere, telefon hatlarından sinyal şeklinde gelen verileri de PC'mizin anlayabileceği dijital formata dönüştüren ...

Kablo Internet Nedir

Standart kablo televizyon yayını üzerinden Internet erişimi de alabilirsiniz. Kablo üzerindeki yayın bandının bir kısmının veri transferine ayırılması ile elde edilen kablo Internet erişimi için özel kablo modemler gerekmektedir. Ayrıca kablo modem'i bilgisayarınıza bağlamak ...

T-1 Nedir

T-1 iki nokta arasında saniyede 1.544Mbit veri transfer hızını destekleyen özel bir telefon hattı bağlantısı olarak düşünülebilir. Bir T-1 hattında 24 ayrı kanal vardır, her kanaldan da saniyede 64Kbit veri transfer edilir.

ISDN Nedir

ISDN İngilizce Integrated Services Digital Network teriminin kısaltmasıdır. Ses, görüntü ve veriyi normal telefon hatlarının üzerinden göndermek için programlanmış uluslararası bir iletişim standardıdır. ISDN standardı telefon hatları üzerinden 64 Kbps (saniyede 64,000 bit) ...

XML Nedir?

XML (eXtensible Markup Language - Genişletilebilir Betimleme Dili), HTML gibi, SGML'in bir alt kümesidir. XML, bağımsız bir markup dili olmaktan ziyade bir meta dilidir, yani kullanıcıların kendi markup bileşenlerini oluşturmalarını sağlayacak bir araçtır. W3C organizasyonu ...

Büyük Veri

== Büyük Veri ==Geçmişten günümüze kadar gelen süre içerisinde bilgi günden güne artmıştır hatta son yıllarda katlanarak günümüze gelmiştir.Bunun sonucunda "Bilgi Çöplüğü" diye tabir ettiğimiz olgu günyüzüne çıkmıştır. Birçok yazılım şirketleri bu konuyla ilgili ...

Exploit

Bir exploit (İngilizce: to exploit - kötüye kullanmak) bir bilgisayar programıdır veya bir script, bilgisayar programlarında bulunan zayıflık veya hatalar için kullanılır.

Reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), Avrupa Birliği'nin yeni kimyasallar politikası. Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür. REACH, ''Kimyasalların Kaydı, ...

Trigger

Trigger yani tetikleyici, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde bir tabloda belirli olaylar meydana geldiği zaman yani ekleme, güncelleme, silme işlemlerinden biri gerçekleşmeden önce veya sonra çalışan ve belirli işlemleri kodlandığı şekilde yerine getiren yordamdır.