Veri Tabanı Sistemleri

Microsoft Access

Microsoft Access ya da Microsoft Office Access Microsoft'un ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Microsoft Access Jet veri tabanı motorunu, grafiksel kullanıcı arayüzünü ve yazılım araçlarını aynı paketin içinde birleştirir.

DSN

DSN (Data Source Name; ``Veri Kaynak Adı``), bir veri tabanı kaynağının ODBC için tanımlanmış kimliğidir.

veri tabanı

Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncel...

veritabanı

Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncel...

Saklı Yordam

Veri tabanlarında temel sql komutlarının yanında temel programlama işlevlerini de yerine getiren, her bir veri tabanı yönetimi sistemine özgü ayrı bir syntax kullanılarak kodlanan yordamlardır. Bu yordamlara bir parametre gönderilerek çalıştırılırlar. Bun...

Veri tutarlılığı

Veri tutarlılığı, veri tabanı sistemlerinde verilerin mantıksal tutarlılık kavramını ifade eder. Bu diğer tablolardaki kayıtlar ile ilgili bir tutarlılık olabileceği gibi aynı tablodaki farklı sütünlar arasındaki tutarlılıktan da bahsedilebilinir.

IBM DB2

Açıklardan etkilenen ürünler DB2 Universal Database versiyon 7.x ve 8.x olarak raporlandı. IBM'in DB2 veri tabanı ailesi ilişkisel bir veri tabanı olarak, bazı platformlarda çalışan bir açıkortamıdır. DB2 veri tabanı tek kullanıcılı uygulamalardan, çok bü...

İlişkisel bütünlük (Veri tabanı)

İlişkisel bütünlük (veri tabanı). Her hangi bir tablonun yabancı anahtar kolonunda bulunan her bir değerin referansının bulundugu kaynak tabloda birincil anahtar değeri olarak var olması zorunluluğunu gerektiren özelliğe veri yapılarında ilişkisel bütünlü...

DNA veritabanı

DNA veri tabanı veya "DNA databank" DNA bilgilerini saklamak için tasarlanmış bir tür veri tabanıdır. Bir DNA veri tabanı, genetik hastalıkları, kriminoloji için DNA parmak izi tanıması veya genetik soybilim için kullanılabilir. DNA veri tabanları özel ve...

Veri tabanı (database) Nedir?

Arkadaslar veri tabanı nedir? Database ve veri tabanı aynı şeyler değilmi bir yanlışım yok...