Verilog

Kısaca: Verilog elektronik sistemleri modellemek için kullanılan bir donanım tanımlama dilidir. Verilog (bazen “Verilog HDL” olarak da adlandırılır) analog, sayısal ve karışık işaretli devrelerin tasarımını, doğrulanmasını ve yürütülmesini değişik düzeylerde desteklemektedir. ...devamı ☟

Verilog is a Donanım Tanımlama Dilidir. (HDL) elektronik sistem modellemede kullanılır. Bu dil (bazen ``Verilog HDL`` olarak adlandırılır) analog devre, dijital devre ve karışık-sinyal devrelerini farklı seviyelerde soyut olarak dizayn yapmak, doğrulama testini gerçekleştirmek ve uygulamasını yapmayı destelemektedir.

Tarihi ...

BaşlangıçVerilog-95Verilog 2001Verilog 2005SystemVerilogÖrnek

Merhaba dünya programına örnek profram:
module main;
initial 
 begin
 $display("Merhaba dunya!");
 $finish;
 end
endmodule


İki flip-flop olayına basit bir örnek:
module toplevel(clock,reset);
input clock;
input reset;


reg flop1;
reg flop2;


always @ (posedge reset or posedge clock)
if (reset)
 begin
 flop1 <= 0;
 flop2 <= 1;
 end
else
 begin
 flop1 <= flop2;
 flop2 <= flop1;
 end
endmodule


Devre akımlarını sayan bir örnek:
module Div20x (rst, clk, cet, cep, count,tc);
// TITLE `Divide-by-20 Counter with enables`
// enable CEP is a clock enable only
// enable CET is a clock enable and
// enables the TC output
// a counter using the Verilog language


parameter size = 5; parameter length = 20;

input rst; // These inputs/outputs represent input clk; // connections to the module. input cet; input cep;

output [1] count; output tc;

reg [2] count; // Signals assigned
     // within an always 
     // (or initial)block 
     // must be of type reg


wire tc; // Other signals are of type wire

// The always statement below is a parallel // execution statement that // executes any time the signals // rst or clk transition from low to high

always @ (posedge clk or posedge rst)
if (rst) // This causes reset of the cntr
 count <= 5`b0;
else
if (cet && cep) // Enables both true
 begin
 if (count == length-1)
  count <= 5`b0;
 else
  count <= count + 5`b1; // 5`b1 is 5 bits 
 end      // wide and equal 
        // to the value 1.


// the value of tc is continuously assigned // the value of the expression assign tc = (cet && (count == length-1));

endmodule


gecikmelere örnek:
...
reg a, b, c, d;
wire e;
...
always @(b or e)
begin
 a = b & e;
 b = a | b;
 #5 c = b;
 d = #6 c ^ e;
end


Sabitlerin Tanımı

Donanım Tanımlama Dilidir

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Donanım tanımlama dili
6 yıl önce

kullanılabilirken, sentezlenemezlerdi.( kitap bölümü ) İlk modern DTD, Verilog 1985 yılında Gateway Design Automation tarafından bulunmuştur. Daha sonraları...

Donanım tanımlama dili, AHDL, ASIC, Altera, Açık Dizin Projesi, Benzetim, C, FPGA, RTL, Ruby programlama dili, Standard ML
VHDL
3 yıl önce

(variable veri : inout INT8) is begin if (sayy >= MAKSIMUM) then sayy := SIFIR; else sayy := sayy + 1; end; -- if end BIR_ARTIRICI; end OR_PK; Verilog...

Vhdl, Yazılım, Taslak madde, ,
Notepad++
3 yıl önce

Diff, Smalltalk, Postscript, VHDL, Ada, Caml, AutoIt, KiXtart, Matlab, Verilog, Haskell, InnoSetup, CMake, YAML ve birkaç programlama dili daha. WYSIWYG...

AHDL (Altera)
6 yıl önce

BEGIN DEFAULTS TIMER[].prn = VCC; % this takes care of d-ff resets % TIMER[].clrn = VCC; END DEFAULTS; TIMER[].d = TIMER[].q + H"1"; END; VHDL Verilog...

Altera
3 yıl önce

Altera'nın yazılım araçları güncel donanım tanımlama dilleri olan VHDL ve Verilog'u desteklemesine karşın, Altera, AHDL olarak bilinen kendi donanım tanımlama...

Altera, AHDL, Actel, Donanım tanımlama dili, Elektronik, Endüstri, FPGA, Gelir, Kuruluş, Kurum, Lattice Semiconductor
Programlama dilleri listesi
3 yıl önce

Vala Genie VBA VBScript Verilog VHDL Visual Basic Visual Basic .NET Visual C++ Visual C++ .Net Visual C# .Net Visual DataFlex Visual DialogScript Visual...

Google Code Search
6 yıl önce

Python R REBOL Ruby SAS script Scheme Scilab Shell SGML Smalltalk SQL Standard ML SVG Tcl TeX/LaTeX Texinfo Troff Verilog VHDL Vim script XSLT XUL Yacc...