Verina

Aelia Verina (ö. 484) Bizans İmparatoru I. Leo karısı. İmparator Basiliscus'un kızkardeşidir. Kızı Ariadne, İmparatorlar Zeno ve I. Anastasius'un eşidir. II. Leo'nun anneannesidir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.