Versailles Barış Antlaşması

Versailles (Versay) Barış Antlaşması, 1919 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmıştır. 440 maddelik antlaşma ile Almanya, Alsace-Loraine ve Saar bölgelerini Fransa'ya bıraktı. Ancak Saar bölgesinde 15 yıl sonra plebisit yapılacak, hangi devlete bağlanacağı kesin olarak o zaman kararlaştırılacaktı. Polonya'ya Poznan ve Batı Prusya verildi ve böyle Polonya denize çıkmış oldu. Danzig, Milletler Cemiyeti'nin himayesi altında serbest bir şehir haline geldi. Belçika'nın tarafsızlığı kaldırıldı.

Versailles Barış Antlaşması

Versailles Barış Antlaşması ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Versay Antlaşması

Yanıtlar