VESAYET (türkçe) anlamı
1. (Visâyet) Vasilik.
2. Vasiyet
3. Tembih
4. emir. Tavsiye. (Bak: Vasi)
VESAYET (türkçe) anlamı
5. vasilik
VESAYET (türkçe) ingilizcesi
1. adj. tutelar
2. tutelary
3. n. tutelage
4. tutorship
5. ward
6. wardship
VESAYET (türkçe) fransızcası
1. tutelle [la]
VESAYET (türkçe) almancası
1. Vormundschaft
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vesayet Rejimi

Belirli ülkelerin bağımsız bir devlet kurana değin, Birleşmiş Milletler'in (BM) gözetim ve denetimi altında başka devletlerce yönetilmelerini öngören hukuksal statü. Vesayet rejimi altında bir ülkeyi yöneten devlet, ülkede yaşayanların siyasal, ekonomik ve toplumsal bakımdan ...

İdari Vesayet

İdari Vesayet veya yönetsel vesayet, özellikle üniter yapılı devletlerde genel idare sınıfı ile yerinden yönetim alanı arasında idari açıdan bütünlük sağlamaya yarayan denetim mekanizmasıdır. Diğer tamamlayıcı denetim mekanizması genel idare sınıfı içerisinde yer alan ...

İspanya Vesayet Savaşları

Büyük miras bırakacak olan İspanya Kralı II. Charles vasiyetinde İspanya topraklarının bütün olarak Fransa Kralı XIV. Louis’in torununa kalacağı ama iki tahtın hiçbir zaman birleştirilemeyeceği ve Louis’in kabul etmemesi durumunda aynı koşullar altında Avusturya Habsburg ...