Vezirköprü, Samsun

Vezirköprü, Samsun ilinin bir ilçesi.
Vezirköprü, Samsun iline bağlı 2007 yılı verilerine göre nüfusu 25,852 olan bir ilçedir.

Vezirköprü, Samsun

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Vezirköprü
|harita2 =
|harita2 boyut = 250px
|harita2 açıklama =
|harita1 = 
|harita1 boyut = 
|harita1 açıklama = 
|harita = 
|harita boyut = 
|harita açıklama = 
|il = Samsun
|nüfus =
|şehir nüfusu = 
|ilçe nüfusu = 105.704
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = <ref name="Gov">}</ref>
|nüfus yoğunluğu = 
|yüzölçümü = 1.713
|rakım = 
|lat_deg = 41
|lat_min = 31 
|lat_hem = N
|lon_deg = 35
|lon_min = 35
|lon_hem = E
|posta kodu =
|alan kodu =
|plaka = 55
|belediye başkanı = Osman Özer
|websitesi =
|kaymakam = Adem Arslan
|ilçe = http://www.Vezirköprü.gov.tr/
}} Vezirköprü, Samsun ilinin bir ilçesi.

Vezirköprü, Samsun iline bağlı 2000 yılı verilerine göre nüfusu 23,300 olan bir ilçedir. Köyleri ile birlikte 107.000`e ulaşmaktadır. Vezirköprü`nün Samsun`a uzaklığı 115 km dir. İlçe kabaca 35° 48` - 35° 01` doğu boylamları ile 41° 00` - 41° 19` kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Vezirköprü`nün diğer şehir merkezlerine ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.

Vezirköprü ilçesi, Orta Karadeniz Bölümü`nde, Kuzey Anadolu Dağları`nın ikinci sırasının Aşağı Kızılırmak vadisi çevresine rastlayan (Kuzey Anadolu Dağları`nın ilk sırasını oluşturan dağların orta kesimlerinde, doğusunda Canik Dağları, batısında Küre ve İsfendiyar Dağları`nın bulunduğu saha) kıyı ardı kesiminde yer almaktadır.

Tarihi

Vezirköprü`nün tarihi Hititlere (M.Ö. 2000 - M.Ö. 700) kadar uzanmaktadır. İlk şehir Hititler tarafından şimdiki ilçe merkezinin 2,5 km. kadar uzağına kurulmuştur. Bu Vezirköprünün ilk kuruluşudur.

M.Ö. 1200 yıllarında bu yöre Frigya hakimiyeti ve Paflagonya idaresine girmiştir. Daha sonra burası Büyük İskender tarafından ele geçirilmiştir.

Frigyalıların akınları ile yıkılan şehri ikinci kez Bizanslılar kurmuştur. O zamanda ki adı Fezimon yahut Teakliodiopolisdir. İlçede Bizanslılar döneminden kalma sütün ve sutün başlıkları bulunmuştur. O dönemde çevredeki en zengin kent olduğu bu gün görülen büyük bina harabelerinden anlaşılmaktadır.

Selçukluların Bizanslılara yaptığı savaşlarda Vezirköprü tekrar harabeye dönmüştür. Daha sonra Danişmentlilerin eline geçen ilçe Haçlı seferleri nedeniyle inşa edilememiştir. Ancak Sultan Mesut 1160 yılında kasabaya Gadegara adıyla üçüncü kez yeniden kurmuştur.

Vezirköprü 1695 yıllarındaki Celali is yanları sırasında sık sık baskına uğramış ve kasaba yağmalanıp yıkılmıştır. Bu nedenle insanlar kalelere sığınma ihtiyacı duymuş Taşkale ve Toprakkale olmak üzere iki kale yapılmıştır. Şimdi bu kale yıkıntıları üzerinde kurulan mahalleler aynı adlarla anılmaktadır. Celali isyanlarından sonra Köprülü Mehmet Paşa ilçedeki yıkılmış yapıları tamir ettiriyor ve ayrıca yeni eserler de yaptırıyor. İskelet olarak bu günkü durumu o zamandan kalmadır. İdari bakımdan Sivas Beyler Beyliğine bağlı Amasya mutassarrıflığı içinde olan Vezirköprü; 1925 yılına kadar Amasya`ya bağlı bir ilçe iken 1925 yılında Samsun iline bağlanmıştır. Mehmet Paşa Sedareti zamanında da ilçe VEZİRKÖPRÜSÜ adını almıştır. Bu gün daha kısaltılmış olarak VEZİRKÖPRÜ adı kullanılmaktadır.

İklim

Karadeniz Bölgesinde olmasına rağmen Kızılırmak vadisi boyunca Akdeniz iklimi özelliğini göstermektedeir. Daha çok kışları soğuk geçip, yaz kuraklığı karakteristiktir.

Linkler

} }

<!--diğer diller--> Vezirköprü

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar