Vi. Mehmet

Kısaca: Sultan Abdülmecid'in en küçük oğludur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden, ağabeyi II. Abdülhamid'in himayesinde yetişti. Çok zeki olup fıkıh bilgisinde pek ileriydi. 4 Temmuz 1918'de ağabeyi Sultan Reşad'ın vefat ettiği gün padişah ve halife oldu. Saltanata geçtiğinde I. Dünya Savaşı'nın korkunç neticeleri alınmak üzereydi. Nitekim 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesi imza edilerek, Birinci Dünya Harbi mağlubiyetimizle bitti. ...devamı ☟

VI. Mehmet
VI. Mehmet

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

VI. Mehmed
6 ay önce

VI. Mehmed, Sultan Vahîdeddin ya da Sultan Vahdettin (Osmanlı Türkçesi: وحيد الدين, Vahîdüddîn, Mehmed-i Sadis; 14 Ocak 1861, İstanbul - 16 Mayıs 1926...

Mehmet Fahri Engin
3 yıl önce

Deniz Harp Akademisi Komutanlığı, Denizbank Müşavirliği, V. (ara seçim), VI., VII. Dönem Samsun milletvekilliği ile Muhabere ve Münakalat Bakanlığı yaptı...

Mehmet Fahri Engin, 1888, 1939, 1942, 1943, 3 Nisan, 9 Mart, 9 Temmuz, Ahmet Fikri Tüzer, Ahmet Hulusi Alataş, Ali Fuat Cebesoy
Mehmet Erten
6 ay önce

Mehmet Erten şu anlamlara gelebilir: Mehmet Erten (1886-1953), Türk siyasetçi, TBMM I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet...

Cemil Uybadın
3 yıl önce

görevler ifâ etti. Yarbay rütbesindeyken emekliye ayrıldı. II., III., IV., V., VI., VII. ve VIII. Dönem Tekirdağ milletvekili olarak TBMM'de bulundu. CHP genel...

Mehmet Emin Yurdakul
6 ay önce

Mehmet Emin Yurdakul (13 Mayıs 1869, İstanbul - 14 Ocak 1944, İstanbul), Türk şair, milletvekili. "Türk Şairi", “Millî Şair” diye anılır. Türk Millî Edebiyat...

Mehmet Emin Yurdakul, 1869, 1899, 1914, 1915, 1918, 1919, 1920, 1928, 1939, 1944
Sadi Konuk
3 yıl önce

Tıp eğitimi sonrası, Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yapmıştır. V., VI., VII. Dönem Bursa, VIII. Dönem Samsun Milletvekilliği, TBMM Başkanlık Divanı...

Sadi Konuk, Türkiye ülke bayrağı, Türkiye, 1894, 18 Ocak, 1943, 1945, 1946, 1962, 5 Ağustos, 7 Ağustos
Mehmet Nafiz Dumlu
3 yıl önce

Belediye reisliği, II. Dönem (Ara seçim) Saruhan (Manisa), II, III., IV., V., VI., VII. ve VIII. dönem Erzurum milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk...

Mehmet Sabit Sağıroğlu
3 yıl önce

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kurucu Üyelikleri, TBMM II. Dönem Erzincan, VI., VII. Dönem Elazığ (Elaziz), VIII. ve IX. Dönem Erzincan Milletvekilliği...