Victor Adler

(1852-1918) Avusturyalı sosyal demokrat'tır. Tıp öğrenimi görmüştür . Sosyal Demokrat Partisi'ne girdikten sonra sanayi sigortası sorunlarına eğilmiştir. Friedrich Engels ve August Bebel ile tanışmıştır. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin başlıca organı olan Arbeiterzeitung adlı gazeteyi çıkarmıştır.

1888 Aralık ve 1889 Ocak aylarındaki girişimleriyle Sosyal Demokratları bölen hizipleşmeye son vermeyi ve partinin tek bir gövde halinde bütünleşmesini başarmış tır. Politik faaliyeti dolayısı

Victor Adler

(1852-1918) Avusturyalı sosyal demokrat'tır. Tıp öğrenimi görmüştür . Sosyal Demokrat Partisi'ne girdikten sonra sanayi sigortası sorunlarına eğilmiştir. Friedrich Engels ve August Bebel ile tanışmıştır. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin başlıca organı olan Arbeiterzeitung adlı gazeteyi çıkarmıştır.

1888 Aralık ve 1889 Ocak aylarındaki girişimleriyle Sosyal Demokratları bölen hizipleşmeye son vermeyi ve partinin tek bir gövde halinde bütünleşmesini başarmış tır. Politik faaliyeti dolayısıyla on sekiz ay hapse mahkum edilmiştir.

1905'de parlamentoya seçilmiş ve burada seçim sistemi reformunun gerçekleşmesini sağlamıştır.

İkinci Enternasyonal ortamını değerlendirerek geniş bir barış kampanyası açmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonlarına doğru Almanya ile Avusturya'nın birleşmesini öngören girişimlere katılmış ve geçici Avusturya yönetiminde görev almıştır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar