VCD VidyoCD(VideoCD) ya da tam okunuşu Video Compact Disk

Video CD

Video CD ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: VCD

Video CD

Compact Disc Digital Video CD'ler üzerindeki video ve ses doneleri, Philips ve JVC tarafından geliştirilmiş özel bir formatta saklanır. Dijital Video CD, gene dijital yapıdaki Movie-CD veya analog CD Video ile karıştırılmamalıdır. Video CD hardware MPEG decoderler (örneğin ELSAmotion) ile çalınabilirken, CD Video okunamaz.

İlgili konuları ara

Yanıtlar