Viii. Davit

Kısaca: VIII. Davit (Gürcüce: დავით VIII) (1273-1311), Bagration hanedanına mensup Gürcü Kralı. Moğol İmparatorluğu işgalinde 1293 – 1311 yılları arasında tahta çıkmıştır ...devamı ☟

VIII. Davit (Gürcüce: დავით VIII) (1273-1311), Bagration hanedanına mensup Gürcü Kralı. Moğol İmparatorluğu işgalinde 1293 – 1311 yılları arasında tahta çıkmıştır Hayatı

Gençliği ve tahta çıkışı

Moğollar tarafından idam edilen II. Demetre’nin en büyük oğludur. İlhanlı hükümdarı Gaykhatu tarafından 1293 yılında İlhanlı ordusuyla katıldığı Anadolu seferlerindeki askeri başarılarından ötürü ödül olarak Moğol boyunduruğundaki Gürcü Krallığının yönetimini ona verilir. Kendisinden önce iktidarda olan kuzeni II. Vakhtang gibi ülkenin sadece doğu kısmında hüküm sürdü. Batıdaki Gürcü toprakları ise İmereti Krallığı olarak 1259 yılından beri Moğollardan bağımsız olarak varolmaktaydı.

Moğollarla ilişkiler

Kral VIII. Davit, 1295 yılında İlhanlı sarayındaki iç savaş sırasında Baydu Han’ı destekler. Ancak Baydu öldürülüp yerine Mahmud Gazan Han geçince zor durumda kalır. Gazan Han, Gürcü kralın başkenti Tebriz’e gelmesini emreder. Babası II. Demetre’nin benzer bir çağrı sonucu idam edildiğini bilen kral bu emri reddeder ve savaş hazırlıklarına başlar. Gürcü topraklarına bir ordu gönderen Gazan Han Gürcüleri cezalandırmak için ülkeyi yakar ve yıkar. Moğollardan destek alan Osetler Şida Kartli bölgesine saldırarak Liakhvi Geçidini işgal ederler. Mtiuleti Dağlarına çekilen ve çok zor şartlarda savaşan VIII. Davit gerilla savaşıyla Tsikare’de büyük bir Moğol ordusunu mağlup etmeyi başarır. Bu gelişmeler üzerine Gazan Han 1299 yılında, krallığının geçersiz sayıldığını ve yeni kralın V. Giorgi olduğunu ilan eder.

İsyancı kral

Moğollar tarafından tahta getirilmiş olsa da küçük yaştaki V. Giorgi’nin egemenliği sadece başkent Tiflis’de geçerlidir. Yıllar sonra yeniden iktidara gelecek olan ülkesini birleştirerek Moğol egemenliğinden kurtaracak olan V. Giorgi’nin yerine Gazan Han, isyancı kral VIII. Davit’in kardeşi III. Vakhtang’ı 1302 yılında tahta geçirir. Moğollarla işbirliği halindeki yeni kral, Moğollara başkaldıran kardeşinin üzerine yürüse de başarılı olamaz. İki kardeş yenişemeyince ateşkes ilan edilecek ve VIII. Davit eş kral olarak ve Alastani Prensi olarak tanınacaktır. VIII. Davit Moğolların düşmanı Memlukler ile iyi ilişkiler içine girecek, Bizans İmparatorluğunun da aracılığıyla Kudüs’deki Gürcü Ortodoks Kilisesine ait manastırlar ve kiliseleri 1305 yılında restore ettirecektir.

Sonrası

III. Vakhtang’ın 1308 yılında ölmesiyle beraber yeniden ülkenin başına geçer. 1311 yılında ölünce yerine oğlu VI. Giorgi geçse de yeni kral iki yıl sonra henüz küçük yaşta ölecektir. Ayrıca bakınız * Gürcistan ve Kafkasların Moğollar tarafından istilası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.