Vika

Kısaca: Gardneryan VikaCadılığın, bir takım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak,Gerald Brosseau Gardner tarafından bir pagan dini haline getirilişidir.Bu dine mensup kişilere Vikan denir. Gardneryan Vika dininin özellikleri:1. ...devamı ☟

vika
Vika

Gardneryan Vika

Cadılığın, bir takım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak, Gerald Brosseau Gardner tarafından bir pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere Vikan denir.

Gardneryan Vika dininin özellikleri:

1.Tanrıça ve eşi Boynuzlu Tanrı’ya tapılır.
2.Vikan Nasihatı izlenir: Hiçbir canlıya zarar vermediğin sürece istediğini yap!
3.Üçkat Yasası’na inanılır: İyi veya kötü herhangi bir eylemde bulunan bir kişiye, bu eyleminin sonuçları, bu eylemleri yaptığı hayatında üç katı olarak geri döner.
4.Doğaya değer verilir ve yeniden dünyaya geliş benimsenmiştir.
5.Sebt günleri kutlanır.
6.Tanrıça, Yüksek Rahibe tarafından temsil edilir. Boynuzlu Tanrı’yı ise Yüksek Rahip temsil etmektedir. Yüksek Rahibe, kovan adı verilen genellikle 13 kişilik olan Vikan topluluğunun başıdır. Kovan hiyerarşisi birbirinden en az 1 yıl ve 1 günlük süreyle ayrılan 3 terfi seviyesinden oluşur. Ancak 3. seviyedeki bir Vikan olan cadı, Yüksek Rahibe veya Yüksek Rahip olabilir.
Yeni üyenin, kovana kabulü şu şekilde yapılır: Erkek üye, Yüce Rahibe; kadın üye ise Yüce Rahip tarafından kovana kabul görür. Kabul gören üye, cadılığa “mükemmel sevgi ve mükemmel güven” ile katılır. Ayinler daire içinde, geleneksel olarak çıplak gerçekleşir fakat çıplaklık yaygın olarak yerini ayinsel kıyafetlere bırakmıştır.

Cadılık ve Vika arasındaki farklar:

1.Cadılık bir uygulamadır. Vika ise bugün 1-3 milyon kişi tarafından benimsenmiş bir dindir.
2.Her Vikan, cadı olmak zorunda değildir yani cadılığa ilişkin bir uygulama yapmak zorunda değildir.
3.Cadılıkla uğraşan kişi Vika kurallarını gözardı edebilirken, bir Vikan bu kurallara dini gereği uymak zorundadır.

Bu konuda uluslararası alanda ayrıntılı bilgi toplamak isteyenler için bazı terimlerin İngilizce çevirileri: Vika: Wicca, Vikan: Wiccan, Tanrıça ve Boynuzlu Tanrı: Goddess and the Horned God, Vikan Nasihatı: Wiccan Rede, Üçkat Yasası: Threefold Law, Sebt Günleri: Sabbats, Yüksek Rahibe ve Yüksek Rahip: High Priestess and High Priest, kovan: coven, yeni üye: initiate, kovana kabul: initiation.

Belirtmek gerekir ki, initiate ve initiation, yeni üye ve kovana kabul anlamında sadece kovana dahil olacak olan Vikan için kullanılır, münferit cadı için, initiate kelimesi cadılığa yeni başlayan; initiation ise cadılığa başlama töreni anlamına gelmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Vika
1 yıl önce

Vika, Çember (Şamanik) Vika, Dianik Vika, Eklektik Vika, Faery Vika, Gardneryan Vika, Georgian Vika, Islan Vika, Lycian Vika, Protean Vika, Seax-Vika...

Vika, Din, Pagan, Tanrıça, Tekrarbedenlenme
Park (film)
5 yıl önce

Sankt-Peterburg'da Vika (Qalina Belyayeva) isimli bir kızla tanışır. Kimsesiz kız, Marat'ın onu Bakü'ye götürmesini ister. Bunun üzerine Vika, Bakü'de olan...

Tatyana Dogileva
5 yıl önce

Pokrovsky Gate - Svetlana Popova (1984) Station for Two (İki Kişilik İstasyon) - Marisha (1982) Private Life - Vika (1982) ^ Переулок заблокировал актрису...

Vader
1 yıl önce

"Doc" Raczkowski − davul Leszek "Shambo" Rakowski − bas gitar Zbigniew "Vika" Wróblewski − elektro gitar Robert "Astaroth" Struczewski − bas gitar Grzegorz...

Paganizm
1 yıl önce

yeniden canlandırılmaya çalışılması. Bu tanıma Slavianstvo, Neo-Druidizm ve Vika dahildir. ^ Oxford English Dictionary, (online) 2nd Edition (1989)25 Haziran...

Paganizm, Arap mitolojisi, Fenike mitolojisi, Hinduizm, Kelt politeizmi, Latince, Mezopotamya mitolojisi, Monoteizm, Mısır mitolojisi, Putperestlik, TDK
Tanrıça
1 yıl önce

Collyridianlar verilebilir, bunlar Meryem'i Tanrıça olarak görmekteydi. Vika (Wicca) geleneğinde Büyük Tanrıça'ya Boynuzlu Tanrı ile birlikte büyük bir...

Tanrıça, Afrodit, Arap mitolojisi, Artemis, Athena, Bastet, Brahman, Ceres, Concordia (mitoloji), Demeter, Devi
Felsefe listesi
1 yıl önce

Troçkizm Utilitaryanizm - Ütopya Vitalizm - Varlık birliği - Batı felsefesi - Vika Yapısalcılık - Yapısalcı Marksizm - Yararcılık - Yaratılışçılık - Yeni yaradılışçılık...

Macaristan'da din
1 yıl önce

olarak bilinen Vikan mezhebinin kurucusudur. Kelt Wiccan Geleneksel Kilisesi (Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza) Macaristan'daki bir Kelt Vikan kilisesidir...