Vinil klorit, CH2CHCl formülüyle ifade edilen organik bir bileşiktir. Madde, Alman kimyacı Justus von Liebig tarafından keşfedilmiştir. Vinil klorit, oda sıcaklığında gaz halindedir ve yoğunlaşabilir keskin kokusuyla farkedilebilmektedir. Madde toksik olmasıyla beraber, başta Hidroklorik asit olmak üzere sanayide değeri olan birçok maddeyi üretmede kullanılmaktadır;

Vinil klorür

Vinil klorit, CH2CHCl formülüyle ifade edilen organik bir bileşiktir. Madde, Alman kimyacı Justus von Liebig tarafından keşfedilmiştir. Vinil klorit, oda sıcaklığında gaz halindedir ve yoğunlaşabilir keskin kokusuyla farkedilebilmektedir. Madde toksik olmasıyla beraber, başta Hidroklorik asit olmak üzere sanayide değeri olan birçok maddeyi üretmede kullanılmaktadır; ::CH2=CH2 + Cl2 → ClCH2CH2Cl → direkt klorlama ::ClCH2CH2Cl → CH2=CHCl + HCl → direkt klorlama ::CH2=CH2 + 2 HCl + ½ O2 → ClCH2CH2Cl + H2O → oksi klorlama klor alkali fabrikasından gelen klor gazı ile etilen fabrikasından gelen etilenin reaksiyonu ile oluşan etilendiklorür (EDC) pirolizi sonucu vinil klorür monomeri oluşur.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar