Vitalizm

Kısaca: Vitalizm veya kadercilik, canlıların farklı yasalar altında hareket ettiğini ve canlılığın mistik bir güç ile meydana geldiğini savunan görüş. ...devamı ☟

Vitalizm veya kadercilik, canlıların farklı yasalar altında hareket ettiğini ve canlılığın mistik bir güç ile meydana geldiğini savunan görüş.

İlgili konular

biyoloji mistik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Animizm
3 yıl önce

Mekanizm, hayat olaylarını yalnız fizik-kimya olgularından ibaret sayar. Vitalizm ise hayat olaylarını yarı maddi yarı manevi olan, hem fizik-kimya olaylarından...

Animizm, Agnostisizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Henoteizm, Hümanizm
Felsefe listesi
3 yıl önce

Totemizm - Tradisyonalizm - Transhümanizm - Troçkizm Utilitaryanizm - Ütopya Vitalizm - Varlık birliği - Batı felsefesi - Vika Yapısalcılık - Yapısalcı Marksizm...

Friedrich Wöhler
3 yıl önce

laboratuvarlarda uygun koşullar altında sentezlenebildiği görülmüştü. Bu buluş vitalizm olarak bilinen ve canlılardaki salgılamalar için gerekli olduğuna inanılan...

Friedrich Wöhler, 1800, 1820, 1823, 1825, 1828, 1830, 1834, 1840, 1854, 1882
Faşizm
3 yıl önce

da kendilerini devrimci olarak gören faşistler muhafazakârlarda laik vitalizmin ve “yeni insan” düşüncesinin düşmanlarını görürler. Devlet içinde ve yanında...

Faşizm, Faşizm
Theodor W. Adorno
6 yıl önce

etkilenerek devrimci nihilizm ve materyalizmin kuramları üzerinde yoğunlaşarak vitalizmin ve gerçeküstü öğretinin kendince kritiğini oluşturmaya başlar. Üç yıl...

Theodor Adorno, 11 Eylül, 1903, 1924, 1931, 1947, 1949, 1960, 1965, 1969, 6 Ağustos
Yaşam
3 yıl önce

Yaşam veya hayat, biyolojik açıdan, kimyasal reaksiyonlar veya bir dönüşümle sonuçlanan başka olaylar gibi bazı biyolojik süreçler gösteren organizmaların...

Wilhelm Reich
3 yıl önce

bilgi için: Animizm, Esîr (Ether), Esîr Teorileri, Enerji (Ezoterizm), Vitalizm, Biyoenerji Freud, başlangıçta "artma, azalma, elegeçirme ve deşarj özelliğine...

Wilhelm Reich, Kişi, Sigmund Freud, Taslak
Biyoloji Tarihi
3 yıl önce

morfolojik ve filogenetik analizlerden oluşmaktaydı. Ancak, özellikle Avrupa'da vitalizm karşıtı dneysel fizyolog ve embriyologların etkisi de giderek artmaktaydı...