Vivisection

Diğer anlamları

Vivisection

1. anlamı fenni amaçlarla diri hayvan üzerinde yapılan açımlama, teşrih, vivisectionistböyle teşrih yapan kimse.
2. anlamı deney için canlı hayvan kesme. dirikesim. canlı hayvan üzerinde yapılan deney/ameliyat. deney için canli hayvan kesme.

Vivisection

Vivisection tanım:

Kelime: viv·i·sec·tion
Söyleniş: "vi-v&-'sek-sh&n, 'vi-v&-"
İşlev: noun
Kökeni: Latin vivus English section
1 : the cutting of or operation on a living animal usually for physiological or pathological investigation; broadly : animal experimentation especially if considered to cause distress to the subject
2 : minute or pitiless examination or criticism
- viv·i·sec·tion·al /"vi-v&-'sek-shn&l, -sh&-n&l/ adjective
- viv·i·sec·tion·ist /-'sek-sh(&-)nist/ noun


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.