vokal müzik

şarkı, opera, oratoryo gibi insan sesi için yapılmış besteler; ses müziği.

vokal müzik

Türkçe vokal müzik kelimelerinin İngilizce karşılığı.
vocal music

Yanıtlar