Voyvoda

Kısaca: Voyvoda Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan'ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin kralları voyvoda adıyla anılmaktaydılar. Osmanlı Devleti zamanında aynı terim Eflak ve Boğdan vilayetlerine padişah tarafından tayin edilen valiler için kullanılmağa devam etti. Voyvodalar Osmanlı Devleti'nin kadrolarında sancak beylerine eşit konumdaydılar. ...devamı ☟

voyvoda
Voyvoda

Voyvoda Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan'ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin kralları voyvoda adıyla anılmaktaydılar. Osmanlı Devleti zamanında aynı terim Eflak ve Boğdan vilayetlerine padişah tarafından tayin edilen valiler için kullanılmağa devam etti. Voyvodalar Osmanlı Devleti'nin kadrolarında sancak beylerine eşit konumdaydılar.

Voyvoda, İslavca bir kelime olup, “yönetici, reis, vali” vs. manalarına gelmektedir. Slav ülkelerinde önceleri ordu kumandanlarına ve daha sonra da hükümdarlara Voyvoda deniliyordu. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında Eflak’ın Osmanlı tabiiyeti altına girmesiyle (1467) voyvodalar, padişahlar tarafından tayin edilmeye başlandı. 1716 yılına kadar voyvodalar yerli beylerden tayin edildi. 1716-1821 tarihleri arasında Divan-ı hümayunda tercüman olarak görev yapan Fenerli Rumlar voyvoda tayin edilmeye başlandı. Bu uygulamaya da 1822 yılında son verilerek, tekrar yerli beyler voyvoda tayin edilir oldu. Voyvodalar 1826 Akkerman Antlaşmasıyla 7 yıl müddetince hüküm sürme selahiyetine sahip oldular. 1829 Edirne Antlaşmasıyla da, voyvodalar üzerindeki Osmanlı hakimiyeti oldukça azaldı. 24 Ocak 1859’da Boğdan ve Eflak’ta prens seçilen AlbayCuza’nın önderliğinde Rumen birliğinin kurulmasından sonra voyvodalık sistemi kaldırıldı.

Diğer taraftan voyvodalık 17. yüzyılın başından itibaren başlayarak gelişen iltizam usulü (devlet gelirlerini, birisinin, bedelini taksitle ödeyeceğini kefil göstererek toplamak) içinde yaygınlaştı. Eyalet valileri ve sancak mutasarrıfları kendilerine tevcih olunan eyalet ve sancakların kazalarına kendi kapı halkından veya bölgenin ileri gelenlerinden birini voyvoda tayin ederlerdi. Timar ve zeamet üsulünün geçerli olduğu yerlerde voyvodalar yalnızca mukataat ve hass kısmının gelirlerini toplardı. Tanzimattan sonra voyvodalık kaldırılarak kazalara kaymakamlar tayin edilmeye başlandı.

voyvoda

Osmanlıca voyvoda kelimesinin Türkçe karşılığı.
Reis, subaşı, ağa gibi çeşitli mânalara gelen bir tabirdir.Voyvodalık Osmanlılarda Milâdi onyedinci asırda başlamıştır. Eyalet valileri ve sancak mutasarrıfları uhdelerine tevcih olunan eyalet ve sancakların mülhak kazalarına halkın isteğiyle yerlilerin ileri gelenlerinden birini voyvoda tayin ederlerdi. (O.T.D.S.)

voyvoda

osmanlıların eflak ve buğdan beylerine verdikleri san.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Voyvoda
11 ay önce

Voyvoda, Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı İmparatorluğu Eflak ve Boğdan'ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin kralları...

Voyvoda, Boğdan, Eflak, Osmanlı Devleti, Sancak, Slav, Tarih, Taslak
III. Vlad
11 ay önce

III. Vlad, bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda (Rumence: Vlad Țepeș, Rumence telaffuz: [ˈvlad ˈtsepeʃ]) veya Kont Drakula (Rumence: Vlad Drăculea, Rumence...

III. Vlad, 1448, 1456, 1462, 1476, 1948, 2006, 26 Mayıs, Eflak, Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı
Boğdan Seferi
11 ay önce

Lacusta'yı yeni voyvoda olarak belirledi. Ardından İstanbul'a doğru Türk ordusunun başında geri dönüşüne başlayan Padişah, kaçak Voyvoda Rareş'in oğlu Boğdan’ın...

1476
11 ay önce

Gülruh Hatun'un kızı, Şehzade Alemşah'ın ablası Voyvoda III. Vlad Tepeş, Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinir, Eflak beyliği voyvodası (d. 1431)...

1476, 14. yüzyıl, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1477, 1478, 1479, 1480
Polonya'nın voyvodalıkları
4 yıl önce

genellikle adlarını merkezleri olan şehirlerden almaktaydılar. Voyvodalıklar, voyvoda (wojewoda) adı verilen hükûmet tarafından atanan bir vali ile sejmik adı...

Bram Stoker'dan Dracula
4 yıl önce

kazığa oturmasıyla ün salmıştı ve bu yüzden "Kazıklı Voyvoda" olarak da anılırdı. Kazıklı voyvoda hakkında bilgi Drakula ^ Milliyet, Gazetesi (19 Şubat...

Bankalar Caddesi
11 ay önce

28.97372 Bankalar Caddesi, İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde; Karaköy semtindeki Voyvoda Caddesi ile çevresindeki sokakları kapsayan bölgeye verilen ad....

1431
4 yıl önce

Ocak - VI. Alexander, papa (ö. 1503) Mart - Voyvoda III. Vlad Tepeş, Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak bilinir, Eflak beyliği voyvodası (ö. 1476...

1431, 14. yüzyıl, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435