Vural Yay��Nlar��

May-Ana

May Ana - Türk ve Altay mitolojilerinde Varlık Tanrıçası. Pay (Bay) Ana olarak da söylenir. İnsanların koruyucusu, kollayıcısı ve gözeticisidir. Göğün üçüncü katında oturur. Budizmin etkisiyle Maitreya adlı Tanrı ile özdeşleşmiştir. Bayanay ile aynı kişil...

ISO 639:y

Şiir - Buğday

Buğday Düzüldü uçsuz bucaksız alay, Çıngıraklar çalar kapılarda. Düzüldü uçsuz bucaksız alay, Bak, son hasam başladı rüzgarda. Okundan atılmak üzere yay, Kuyuların ağzı genişledi.

Başkortça

Başkortça ya da Başkort Türkçesi Rusya`da Başkırlar konuşulmakta olan bir Türk lehçesidir.

Dayıkın

Dayıkın Hanım - Türk ve Altay mitolojisinde Bebek Tanrıçası. Tayıkın olarak da söylenir. Çocuğun uykusunda gülmesi, Dayıkın’ın onunla oynadığını gösterir. Çocukları korur. Yeni yürümeye hazırlanan çocukların Day Durması da bu Tanrıça ile ilgilidir. Atları...

Bayanay

Bayanay - Türk mitolojilerinde Geçim Tanrıçası. Bayana (Payana, Payna) olarak da bilinir. Avcıları, balıkçıları ve ormanı korur. Adına Payna töreni düzenlenir. Avcılar ateş yakıp dua ederek avlarının bereketli ve kazasız geçmesini dilerler. Kimi kültürler...

Dayın Han

Dayın Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Savaş Tanrısı. Zayın Han da denir. Savaşçıların koruyucusudur. Askerler savaşlardan önce kendisinden yardım dilerler.

Yayuçı

Yayuçı Hanım - Türk, Karaçay-Balkar ve Altay mitolojisinde Yaratıcı Tanrıça. Yayguçı veya Zayaçı (Zayuçı, Dayuçı) Hanım olarak da tanınır.

Demis Roussos Universal

''Demis Roussos (Universal) '' Demis Roussos'un 1999 tarihli derleme müzik albümünün adıdır. Albümün toplam süresi 118:08 dakikadır.

Nermin Arık

Nermin Arık, (d. 1928 - ö. 2005) Türk matematikçi, eğitmen, çevirmen, yazar.