Walter Ulbricht

Kısaca: Walter Ulbricht (d. 30 Haziran 1893 - ö. 1 Ağustos 1973), Alman komünist devlet adamı. Almanya Sosyalist Birlik Partisi`nin 1950-1971 yılları arasındaki ilk başkanıdır. ...devamı ☟

Walter Ulbricht (d. 30 Haziran 1893 - ö. 1 Ağustos 1973), Alman komünist devlet adamı. Almanya Sosyalist Birlik Partisi`nin 1950-1971 yılları arasındaki ilk başkanıdır.

1912`de Almanya Sosyal Demokrat Partisi`ne (SPD) girdi.I. Dünya Savaşı sırasında iki kez ordudan firar etti.Savaştan sonra yeni kurulan Almanya Komünist Partisi`ne (KPD) katıldı.1928`de meclise seçildi.Hitler`in ikitidara gelmesinden (1933) sonra yurtdışına kaçtı.Beş yıl boyunca Paris, Moskova ve İspanya İç Savaşı sırasında da İspanya`da kaldı.Almanların SSCB`yi işgale başlamasından sonra Moskova`ya dönen Ulbricht Alman savaş tutsaklarına yönelik propaganda çalışmalarını yönlendirmek ve Alman ordusundan sızdırılan bilgileri değerlendirmekle görevlendirildi.

1945`te yeniden Almanya`ya dönerek Sovyet işgali altındaki bölgede KPD`nin yeniden kurulması çalışmalarına katıldı.KPD`yle Sosyal Demokratların Almanya Sosyalist Birlik Partisi (SED) adı altında birleşmesinde (Nisan 1946) önemli rol oynadı.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti`nin kurulduğu 11 Ekim 1949`da başbakan yardımcılığına getirildi.1950`de bu görevine ek olarak SED birinci sekreterliğine seçildi.Devlet Başkanı Wilhelm Pieck`in ölümünden sonra (1960) DAC`da devlet başkanlığı makamı kaldırıldı ve yerine Devlet Konseyi (``Straatrat``) oluşturuldu. Aynı tarihte Devlet Konseyi`nin başkanlığına getirilen Ulbricht, bu yeni görevi sırasında bütün muhalefeti baskı altına aldı. DAC`yi Stalin`in ölümünden sonra Doğu Avrupa`da yayılan Stalin karşıtı hareketin dışında tuttu. Berlin Duvarı`nın yapıldığı 1961`den sonra denetimleri gevşeterek ekonomide belirli ölçüde liberalleşmeye ve ademimerkeziyetçi uygulamalara izin vermeye başladı. Dış politikada Batı Almanya`ya karşı uzlaşmaz bir tutum sergileyen Ulbricht`in yönetimi sırasında Doğu Almanya, Doğu Avrupa`nın en güçlü sanayi ülkelerinden biri durumuna geldi. 1971`de SED birinci sekreterliğinden çekilmek zorunda bırakıldıysa da Devlet Konseyi başkanlığını 1973`e değin sürdürdü.

başlangıç kutusu sıra kutusu| önce = Wilhelm Pieck | başlık= Almanya Sosyalist Birlik Partisi Genel Sekreteri | yıllar= 1950 - 1971| sonra= Erich Honecker

bitiş kutusu

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Walter Ulbricht Resimleri