Washington, Dc

Kısaca: Washington (Tam ismi Washington, D. C. dir.) Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti. District of Columbia ile aynı alanı kaplar. Washington şehrinin metropollerle birlikte nüfusu 6,000,000 civarındadır. Washington, Potomac Nehri kıyısında, nehir üzerinde yapılan taşımacılığın başlangıç noktasında yer alır. Kuzeydoğusunda Maryland, güneybatısında da Virginia eyaletleri bulunur. ...devamı ☟

Washington, DC
Washington, DC

Bu maddede Amerika Birleşik Devletlerinin başkenti Washington, DC anlatılmaktadır. ABD'nin eyaletlerinden Washington için bakınız: Washington

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti. Beyaz Saray, ABD Kongresi, ABD Yüksek mahkemesi, Dünya ülkelerinin elçilikleri, kabine sekreterlikleri (bakanlıklar) gibi bütün federal kurumlar bu kentte yer alır. Washington, DC kenti ABD'nin Maryland ve Virginia eyaletlerinin arasında yer alır. Kendi başına bir eyalet değildir ve hiç bir eyaletin sınırları içinde yer almaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinin her hangi bir eyaletin sınırları içinde yer almasının o eyalete çok büyük bir ayrıcalık sağlayacağı düşüncesiyle bu kent District of Columbia denilen özel statüde bir bölge olarak yaratılmıştır. Kentin belediye başkanı vardır ama valisi yoktur. Kenti kongrede temsil eden hiç bir kongre üyesi bulunmaz. Bu açıdan Washington, DC kenti dünyada hiç bir örneği bulunmayan bir statüye sahiptir.

Washington, idare merkezi olarak planlanıp kurulan az sayıdaki başşehirden biridir. Şehrin ilk planını Fransız askeri mimar L’Enfant yaptı. 1791’de tamamlanan planın temel unsurlarını Capitol, Mall adlı mesire yeri ve sonradan Beyaz Saray olarak isimlendirilen malikane teşkil ediyordu. Planda şehrin merkezinde Capitol ile Beyaz Sarayın bulunması ve birbirlerini dik açıyla kesen caddelerin bu iki binadan başlayarak şehrin dört bir yanına dağılması öngörülmüştü.

Şehirdeki resmi binaların çoğu Capitol ile Beyaz Saray arasında uzanan ve Federal Üçgen olarak bilinen bölgede toplanmıştır.

Washington’da çoğu devlet adamlarına veya savaş kahramanlarına ait 300’den fazla heykel veya abide vardır. Bunların en meşhurları Mall olarak bilinen bölgede, Capitol’ün batısında yer alan Washington Anıtı ile bu anıtın güneyindeki Jefferson ve batısındaki Lincoln anıtlarıdır.

Şehrin kuzeybatı ucunda yer alan ve Maryland banliyölerine doğru sokulan semtte genellikle orta sınıftan kişilere ait evler bulunur. Şehrin batısında yer alan ve Potomac Nehrine bakan Georgetown, Washington’ın en eski ve en iyi semtidir. Bu semtlerde yabancı elçilik binalarıyla büyük kiliseler, özel kulüpler ve güzel evler yer alır.

Şehir nüfusunun büyük bölümü federal hükümete ait kuruluşlarda çalışır. Şehrin ikinci mühim gelir kaynağı da turizmdir. Diğer ekonomik unsurların şehrin ekonomisi içindeki payı çok düşüktür.

Washington, yirminci yüzyılın ortalarında bir “federal şehir” olmaktan çıkıp ülkenin önde gelen haberleşme merkezlerinden biri durumuna gelmiştir. Şehirde ayrıca pekçok milli şirket ve kuruluşun merkezi vardır. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının (IBRD) varlığı, milletlerarası ticaret ve finans ilişkilerinde eşgüdüm sağlayan bir merkez olarak şehrin önemini daha da arttırmaktadır.

Washington’da şehiriçi ulaşım, Washington Metropoliten Alanı Taşımacılık idaresi tarafından işletilen tren, metro ve otobüslerle sağlanır.

Washington, ülkedeki federal yönetim birimi statüsüne sahip tek şehirdir. Yönetim biçimi pekçok merhaleden geçerek şimdiki yönetim şeklini almıştır. 1973’te belediye başkanının ve şehir konseyi üyelerinin dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmesi karara bağlandı. Ayrıca şehir konseyinin üye sayısı 13 olarak tespit edildi ve belediye başkanı ile şehir konseyinin yetkileri genişletildi.

Washington’da dokuz üniversite ve yüksek okul vardır. Bunların başlıcaları bölgedeki en eski yüksek öğretim kurumu olan Georgetown Üniversitesi, 1860’larda siyahların tahsil göreceği bir yükseköğretim kurumu olarak açılan Howard Üniversitesi, George Washington Üniversitesi ve Amerikan Üniversitesidir.

İkinci Dünya Harbinden sonra bir kültür merkezi olarak da gelişmeye başlayan Washington’da bir seri müze, sanat galerisi, konser salonu ve kütüphane bulunur. Şehirde ayrıca Smithsonian Institution’a bağlı pekçok müze ve araştırma kurumu vardır. Bunlardan Milli Tabiat Tarihi Müzesi, antropoloji, biyoloji ve jeoloji alanında ülkenin önde gelen müzelerinden biridir.

Washington aynı zamanda geniş parkları ve yeşil alanlarıyla da tanınır. Yaklaşık 710 hektarlık bir alanı kaplayan Roch Creek Parkı, dünyanın, bir şehrin sınırları içinde kalan en geniş parkıdır.

Milli bir başşehir kurma fikrinin ilk defa Haziran 1873’te Kongrenin Philadelphia’daki toplantısında ortaya atıldığı bilinmektedir. Şehrin kesin yerinin seçimi, ABD’nin ilk başkanı George Washington’a bırakılmıştı. Şehrin planını çizme işi Fransız mimar L’Enfant’a verildi. Eylül 1805’te Capitol’ün temelleri atıldı; aynı dönemde projesini İrlandalı Hoban’ın yaptığı Beyaz Sarayın yapım çalışmaları başladı. Ekim 1800’de hükümet daireleri Philadelphia’dan Washington’a taşındı ve Başkan John Adams Beyaz Saraya yerleşti.

Washington, ülkenin öteki kesimlerine uzak kaldığı için, başlangıçta bir gelişme gösteremedi. 1808’de nüfusu beş binin altındaydı. Şehir 1814’te İngiliz ordusunun bölgeyi işgali üzerine boşaltıldı. Bu olay, ABD halkının Washington’ı başşehir olarak benimsemesinde tesirli oldu.

İç savaş sırasında ve sonrasında nüfusu hızla artan şehre iç savaştan sonra yaklaşık kırk bin azatlı köle yerleşti. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru şehirde bir yandan görkemli anıtlar inşa edilirken bir yandan da fakir mahalleleri ortaya çıkmaya başladı. Washington, yüzyılımızda yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir şehir haline geldi.

Kentin ÖnemiWashington, DC kenti bir başkent olması nedeniyle diplomatik ve siyasi açıdan büyük bir önem taşır. Dünyaca ünlü Smithsonian Institution'a bağlı 10 müze ve bir hayvanat bahçesi burada bulunur. Smithsonian'ın dışında kalan dünyaca ünlü bir çok müze daha vardır. Ücretsiz olan bu müzeleri her yıl çok sayıda ziyaretçi gezer. Amerika Birleşik Devletleri'nin en saygın gazetelerinden biri olan Washington Post bu kentte yer alır. Washington, DC kenti siyah Amerikalıların çoğunlukta olduğu bir kenttir (nufüsun % 60'ı). Kentin nüfusu 550.000 civarındadır.

İlgili BağlantılarBu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.