Web 2.0 Konferans�� (2008)

Yolsuzluk Algısı Endeksi

Yolsuzluk Algısı Endeksi, 1995 yılından bu yana Uluslararası Şeffaflık Örgütü adlı araştırma şirketi tarafından düzenli olarak her yıl yayımlanan bir rapordur. Raporda konunun uzmanlarının görüşleri ve kamuoyu araştırmaları sonucunda ülkelerdeki yolsuzluk...

konferans

Konferans İlim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek gayesiyle yapılan uzun konuşma. Bir hitap çeşidi olan konferans, bilgi verme esasına dayanmaktadır. Konferans, bir tezi veya görüşü, bir konuyu açıklamak için daha çok akademik...

Web 2.0 Konferansı (2006)

Web 2.0 Konferansı (2006), 7 Kasım 2006 - 9 Kasım 2006 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde O'Reilly Media tarafından Palace Hotel'da düzenlenen konferanstır. San Fransisco'da hakia ve AOL sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Web 2.0 Konferansı (2005)

Web 2.0 Konferansı (2005) 2005 yılında düzenlenen world wide web'in gelişimi, ve ''Web 1.0'' 'dan Web 2.0 geçişin konuşulduğu konferanstır.

Cezayir Konferansı

Cezayir Konferansı, 1973 Bağlantısız ülkeler dördüncü zirve toplantısı. Cezayir'in başkenti Cezayir'de toplanan zirveye 77 ülkenin devlet veya hükümet başkanları katılmıştır. Konferans 5-9 Eylül 1973 tarihleri arasında yapılmış, 1970'teki Lusaka Konfer...

Seul Konferansı

Seul konferansı, Asya ile Büyük Okyanus'taki komünist olmayan 9 ülkeyi biraraya getiren konferans. 14-16 Haziran 1966'da Güney Kore'nin başkentinde toplanan ve ASPAC (Asian and Pacific Cooperation Council) adını alan konferansın her yıl sıra ile üye ül...

Addis Ababa Konferansı

Addis Ababa Konferansı 22-25 Mayıs 1963 Afrika Birliği Örgütü (OAU)'nün kurulduğu uluslararası konferans. Etiyopya İmparatoru Haile Selassie'nin çağrısı üzerine 1963 Mayısında bu ülkenin başkentinde toplanan konferansa o zamanki bağımsız yirmi Afrika ü...

Dumbarton Oaks Konferansı

Dumbarton Oaks Konferansı, 21 Ağustos-7 Ekim 1944 Birleşmiş Milletler'in kuruluş ve faaliyetleri hakkındaki ön çalışmaların yapıldığı konferans. İki ayrı safhadan oluşan konferansın ilk ve önemli olan safhasına A.B.D., İngiltere ve Sovyetler Birliği ka...

Tersane Konferansı

Tersane Konferansı (23 Aralık 1876), Osmanlı Devleti`nin Balkanlar`daki eyaletlerinin yönetim koşullarını düzenlemek üzere Avrupa ülkelerinin baskısı sonucu İstanbul`da yapılmış bir konferanstır.

Cenevre Konferansı (1954)

Cenevre Konferansı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 26 Nisan-21 Temmuz 1954 tarihleri arasında gerçekleşen konferans. Konferansın iki amacı vardı. Bunlardan birincisi, Kore'yi birleştirmek için bir yol bulmaya çalışmaktı. İkincisi ise Hindiçin'de barışı sağl...