Web dizisi, webisode'lardan oluşmuş belli bir konu çerçevesinde senaryosu, yönetmeni, kurgusu olan bir video projesidir. Normal televizyon dizilerinin aksine süreleri çok daha kısadır. 5 dakika ile 15 dakika arasında değişen sürelerde uygulanırlar. Bazı diziler ise interaktif olarak çekilirler. Bunun manası ise dizilerin devamlılıklarına izleyicilerinin anlık veya sonradan müdahale edebilmeleridir.

Web dizisi

Web dizisi, webisode'lardan oluşmuş belli bir konu çerçevesinde senaryosu, yönetmeni, kurgusu olan bir video projesidir. Normal televizyon dizilerinin aksine süreleri çok daha kısadır. 5 dakika ile 15 dakika arasında değişen sürelerde uygulanırlar. Bazı diziler ise interaktif olarak çekilirler. Bunun manası ise dizilerin devamlılıklarına izleyicilerinin anlık veya sonradan müdahale edebilmeleridir.

Yanıtlar