ABD`nin Atlantik kıyısından içerilere, batıya doğru göç sırasındaki olayları konu alan; çoğu zaman at sırtında, kovalamalarla dolu olan film türü.

Western

ABD`nin Atlantik kıyısından içerilere, batıya doğru göç sırasındaki olayları konu alan; çoğu zaman at sırtında, kovalamalarla dolu olan film türü.

Serüven filmlerinin en tanınmış özelliklerinden olan kovboy filmi, bu bölgenini tarih olaylarından, halkbiliminden, bu ikisine dayanılarak oluştururmuş yazın türlerinden yararlanır. Kovboy filminin belli başlı izlekleri şunlardır: Göçmenlerin bilinmedik yeni bir anakaraya ayak basışları; anakara içlerine yayılmaları; bu yayılış sırasında kızıl derilerle, doğayla savaşımları; yeni topraklara yerleşme sorunları; bağımsızlık savaşı, iç savaş, altına hücum; el değmemiş topraklara hücum; gecekondu kasabaların; gecekondu çifliklerin kurulması; anakaranın iki ucunu birbirine bağlama çabası... Kovboy filmlerinin başlıca kişileri öncüler (pioneer), Kızılderiler, kovboylar, yasadışı yaşayanlar, haydutlar, yasayı simgeleyen şerif vbdir.

Sinema-taslak

Western Western Westernfilm Western Western Vakera filmo Western Western Western Siar-sgeul מערבון Western Armizita rebelo Vestri Western 西部劇 Western Westernfilm Western Cinema western Вестерн Western

Kaynaklar

Vikipedi

Western

1. anlamı kovboy romanı veya filmi, West Indie, westernizebatılılaştırmak, westernmosten batıdaki, Katolik kilisesi, westernerbatılı, Western Church Batı Roma imparatorluğundaki kilise; batısal, batı, s; batılı; batıdan esen; batıya ait.
2. anlamı batı. kovboy filmi. kovboy romanı.
3. anlamı bati. kovboy filmi/romani.

Western

i. batı amerikalı
s. batı, batı ile ilgili, batılı, batıya ait

Western

Fransızca Western kelimesinin Türkçe karşılığı.
[le] kovboy filmi

Western

Almanca Western kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. kovboy filmi (m)

Western

Western tanım:

Kelime: west·ern
Söyleniş: 'wes-t&rn
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English westerne, from Old English; akin to Old High German westrOni western, Old English west
1 a : coming from the west a western storm b : lying toward the west
2 capitalized : of, relating to, or characteristic of a region conventionally designated West: as a : steeped in or stemming from the Greco-Roman traditions b : of or relating to the noncommunist countries of Europe and America c : of or relating to the American West
3 capitalized : of or relating to the Roman Catholic or Protestant segment of Christianity Western liturgies
- west·ern·most /-"mOst/ adjective

Western

Fransızca Western kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. western, artistic representation of life in the early American western frontier (usually a movie or book); horse opera

Western

Almanca Western kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. relating to the west; situated in the west; coming from or proceeding toward the west

Western

İtalyanca Western kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. western

Western

İspanyolca Western kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. western, artistic representation of life in the early American western frontier (usually a movie or book)


İlgili konuları ara

Yanıtlar