wetting agent

suda eriyen madde

wetting agent

İngilizce wetting agent kelimelerinin Fransızca karşılığı.
AGENT MOUILLANT

Yanıtlar