Wiechert-Gutenberg süreksizliği - C: Lehman Süreksizliği

Wiechert-Gutenberg süreksizliği

Wiechert-Gutenberg süreksizliği - C:
] Yer bilimlerinde süreksizlikler bir yapıyı diğerinden ayıran sınırlar olarak tanımlanabilir. Süreksizlikler yerküre içinde katmanları birbirinden ayıran sınırlar olduğu gibi taş veya kaya gibi daha küçük ölçekteki yapılarda da görülebilir. Mantodan çekirdeğe geçiş bir süreksizlik zonu ile belirlenmektedir. Yeryüzünden 2900 km derinlikte yer alan bu süreksizlik zonuna Wiechert-Gutenberg zonu adı verilmektedir. Yer içinde önemli bir geçiş zonu olan bu zonda cisimlerin yoğunluğu artmakta, P- dalgalarının hızı düşmekte, S-dalgaları sınır bölgesini geçememektedir. Bu zon, çekirdek-manto sınırı (core-mantle boundary) olarak da bilinmektedir. # Kıtasal kabuk # Denizel kabuk # Üst manto # Alt manto # Dış yerçekirdek # İç yerçekirdek :A. Mohorovicic Süreksizliği :B. Wiechert-Gutenberg süreksizliği :C. Lehman Süreksizliği

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar