World Trade Center aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Yanıtlar