Worsen

Worsen

1. anlamı kötüleştirmek; kötüleşmek, fenalaşmak, kötüleş/kötüleştir.
2. anlamı daha da kötüleşmek. daha da kötüleştirmek.

Worsen

Worsen İngilizce anlamı ve tanımı

Worsen anlamları

  1. (v. t.) To make worse; to deteriorate; to impair.
  2. (v. i.) To grow or become worse.
  3. (v. t.) To get the better of; to worst.

Worsen tanım:

Kelime: wors·en
Söyleniş: 'w&r-s&n
İşlev: verb
Türleri: wors·ened; wors·en·ing /'w&rs-ni[ng], 'w&r-s&n-i[ng]/
transitive senses : to make worse
intransitive senses : to become worse

Worsen ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Aggravate, Decline, Exacerbate, Exasperate,

Worsen ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Ameliorate, Amend, Better, Improve, Meliorate,

Worsen

İngilizce Worsen kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. empeorar, agravar, desmejorar; empeorarse, acentuarse, agravarse, agudizarse, recrudecer

Worsen

İngilizce Worsen kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. empirer, aggraver; rendre pire, devenir pire

Worsen

İngilizce Worsen kelimesinin Almanca karşılığı.
v. ernst werden, verschlimmern; schlechter werden, verschlechtern

Worsen

İngilizce Worsen kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. peggiorare, rendere peggiore, aggravare

Worsen

İngilizce Worsen kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. agravar, piorar

Worsen

f. beter etmek, gerilemek, kötüleştirmek, kötüleşmek, daha da kötü olmak

Worsen

İngilizce Worsen kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. verergeren; achteruit gaan; slechter worden, erger maken

Worsen

v. get worse, deteriorate; make worse, aggravate, exacerbate

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.