X. Konstantin

Kısaca: X. Konstantin Dukas ...devamı ☟

X. Konstantin Dukas | başlık = Bizans İmparatorluğu İmparatoru | resim = | altyazı = İmparator X. Konstanin sikkesi | hüküm süresi = 1059–1067 | tahta geçmesi = 1059 | diğer ünvanları = | tam adı = Konstaninos Dukas | önce gelen = I. İsaakios Komnenos | sonra gelen = IV. Romanos Diogenes | varisi = | kraliçe = | gözdesi = | eş 1 = ? | eş 2 = Eudokia Makrembolitissa | eş 3 = | eş 4 = | eş 5 = | eş 6 = | çocukları = VII. Mikhail, Andronikos Dukas, Konstantios Dukas Anna Doukaina Teodora Anna Dukaina Selvo Zoe Dukaina, | hanedan = Dükas Hanedanı | resmi marşı = | babası = Andronikos Dukas | annesi = | doğum tarihi = | doğum yeri = | ölüm tarihi = 22 Mayıs 1067 | ölüm yeri = Konstantinopolis | defin tarihi = | mezar yeri = |}} X. Konstantin Dukas (Yunanca: Κωνσταντίνος Ι' Δούκας) (ö. Mayıs 1067), 1059-67 arasında Bizans imparatoru İmparatorluk dönemi Konstantin Dukas, bir Paflagonyalı büyük toprak sahibi soylu olan ve bir müddet Meosia themasında stragegos (askeri vali) olan, "Andronikos Dukas"'ın oğlu idi. Konstantin, Patrik "Mikhail Kerularios"'un yeğeni ile "Eudokia Makrembolitissa" ikinci evliliğini yapınca saray bürokrasisi içinde yerini güçlendirdi. 1057de I. İsaakios Komnenos'un imparatorluğu bir komplo ile ele geçirmesi sırasında İsaakios taraftarı olmuştu. Sivil soylu bürokratların temsilcisiydi ve bu nedenle İsaakios'un reform tedbirleri aleyhinde olan saray burokrasinin fikirlerini savunucusu oldu. Konstantin Dukas'in bu mualif tutumuna rağmen, hasta olan İsaakios, çok güçlü danışmanı Mikhael Psellos'un tavsiyelerine uyarak, Kasım 1059'da Konstantin Dukas lehine imparatorluk tahtından feragat etti ve X. Konstantin Dukas imparator olarak tac giydi. Konstantin'un tahta çıkması sivil aristokrasinin bir zaferiydi. Yeni imparator hemen genc oğullarına ortak imparator olarak tac giydirterek ve kardeşi "Yannis Dukas"'i imparatorluğun hemen altında en yüksek rütbe olan "Sezar" unvanını vererek iktidara bağlarını güçlendirdi. Sivil burokratların ve yüksek kilise hiyerarşinin temsilcisi olarak bu yüksek burjuvazinin en geniş tabakalarının senatoya girmesini kolaylaştırdı ve bürokrasiye yaptığı harcamalar dolayısıyla devlet hazinesi zorlanmaya başladı. Ama buna bulduğu çareler yeteneksizliğini iyice ortay çikardi. Artan devlet harcamalarını ve mali gereksinimleri karşılamaya çare olarak asker sayısını azaltma ve sınır savunmasını zayıflatmayı uygun buldu. Devlet harcamalarında gereken kısıntıları hep Bizans ordusunun askeri gücünün azaltılması ve ordunun eğitiminin kısılması şeklinde uyguladı. Selçuk Turklerinin ve Türkmenlerin Batıya yönelerek Anadolu'ya sızmalarının en kesif olduğu bir dönemde Bizans doğu yerel askeri savunmasını, 50.000 askerden oluşan Ermenistan yerel milis gücünü dağıtarak, nerede ise ortadan kaldırdı. Bizans ordusunun ana direği askerleri ve askeri komutanları sağlayan Anadolu büyük toprak sahibi soyluları kendisinden gittikce hoşnutsuz oldular. Soylu askeri komutanlar Isaakios'u geri getirmek hedefiyle 1061de Konstantin'e bir suikast düzenlediler ama bu başarılı olmadı. Konstantin'in sonunda aklı başına geldi ve ülke savunmasını pekiştirme ve asker sayısını artırılması gerektiğini anladı. Bu nedenle halkdan alınan vergileri artırdı. Böylece halk kitlelerinin de kendinden soğumalarına neden oldu. Selçuklular Anadolu'nun ortalarına kadar ilerlediler. Selçuklu sultanı Alp Arslan Bizans'ın doğu eyaletlerine doğru yayılıp Ani'yi istila etti (1064-65) ve Kaisareia'ya [1] (1067) saldırdı. 1064'te Macarlar Belgrad'ı işgal etti. Tuna'yı geçip Balkan eyaletlerine saldıran Peçenekler ve Kumanlar Yunanistan'a girdiler. Hükümdarlığı zamanında İtalya'da Bizans elinde bulunan Apulya bölgesinde asgari dört yeni askeri alt-vali (katepan) atamasına rağmen, Robert Guiscard yönetimindeki Normanlar İtalya'da Bizans'a ait toprakların hemen hepsini hızla ele geçirdiler. Sadece Bari şehri ve civarı Bizans'ın elinde kaldı. Konstantin imparatorluğa geldiği zaman zaten epeyce yaşlıydı ve imparatorluk yaptığı dönemde sıhhati hiç iyi değildi. Sonunda 22 Mayıs, 1067'de hayat gözlerini kapadı. Konstantin'in ölümü üzerine karısı Eudokia, üç oğlu (Mikhail, Andronikos ve Konstantios) adına naipliği üstlendi. Ailesi Konstantin Dalassenos adlı bir soylunun kızı ile yaptığı ilk evlilikten hiç çocuğu olduğu bilinmemektedir. İkinci eşi olan Eudokia Makrembolitissa ile şu isimlerde çocukları olmuştur: * VII. Mikhail Dukas, babasını takiben imparator; * Andronikos Dukas, 1068-1078 döneminde ortak imparator; * Konstantios Dukas, yak.1060 ile 1078 arasında ortak imparator, ölümü 1081; * Anna Doukaina, rahibe * Teodora Anna Dukena Selvo, Venedik Dükü Domenico Selvo ile evlendi; * Zoe Dukaina, İmparator I. Aleksios Komnenos'un kardeşi olan Adrianos Komnenos ile evlendi. İç kaynaklar * Bizans imparatorları * Bizans imparatorları

Dış kaynaklar

* * * *

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.