XYLOPHONE (türkçe) anlamı
1. ksilofon
2. müz
3. ksilefon
4. i
5. 2. anlamı ksilofon.
1.

Xylophone İngilizce anlamı ve tanımı

Xylophone anlamları
    (noun) An instrument to determine the vibrative properties of different kinds of wood.(noun) An instrument common among the Russians
2. Poles
3. and Tartars
4. consisting of a series of strips of wood or glass graduated in length to the musical scale
5. resting on belts of straw
6. and struck with two small hammers. Called in Germany strohfiedel
7. or straw fiddle.
Xylophone tanım:
Kelime: xy·lo·phone
8. Söyleniş: 'zI-l&
9. -fOn also 'zi-
10. İşlev: noun
11. : a percussion instrument consisting of a series of wooden bars graduated in length to produce the musical scale
12. supported on belts of straw or felt
13. and sounded by striking with two small wooden hammers
14. - xy·lo·phon·ist /-fO-nist/ noun
15. [xylophone illustration]
16.
Xylophone ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Marimba
17.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Marimba

Marimba (Marimbaphone olarak da bilinir), vurma çalgılar ailesinden tuşlu bir çalgıdır. Genellikle tahtadan yapılma olan tuşlara malletlerle vurularak ses elde edilir. 4 1/3 - 5 1/2 oktav ses alanına sahiptir ( C2 - F7 ). Tuşlar piyanodaki gibi düzenlenmiştir.

Ksilofon

Güney Asya'dan çıktığı sanılan Ksilofon Onaltıncı yüzyılda Avrupa müzik çalgıları arasına girmiştir. Küçükten büyüğe doğru uzayan, yan yana sıralanan, tahta veya alaşım düzlemlerinden oluşmuştur. Bu düzlemlere, küçük tokmaklarla vurularak çalınır.

Exotica

Exotica, 1950'lerin başında ABD'de ortaya çıkan, 1950'li ve 1960'lı yıllar boyunca yine bu ülkede popüler olan tropikal-caz formunda ve ağırlıklı olarak enstrümantal bir müzik türüdür.