Y

Y

Y Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. Bir ön damak ünlüsü olan “y”, bâzı benzerlikleri düşünülerek yarım ünlü kabul edilir.

Y

Y Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi ve Türkçede bu harfin işaret ettiği ses. Bir ön damak ünlüsü olan “y”, bazı benzerlikleri düşünülerek yarım ünlü kabul edilir.

Y, ana Türkçe döneminden beri Türk dilinde kullanılan bir sestir. Göktürk alfabesinde “Y” sesini göstermek için iki özel işaret vardı. Uygur alfabesinde “Y” için tek işaret kullanılmıştır. Arap alfabesine dayalı Osmanlı yazı sisteminde de “Y” sesi için yalnız bir harf vardı.

Y, Türkçenin asıl sesleri arasında yer almaktadır. Türkçe kelimelerin başında, içinde ve sonunda bulunabilir.

Y

Almanca Y kelimesinin Türkçe karşılığı.
Y

Y

1. anlamı İtriyum elementinin simgesi.

Y

Fransızca Y kelimesinin Türkçe karşılığı.
oraya, orada

Y

İspanyolca Y kelimesinin İngilizce karşılığı.
conj. and

Y

İtalyanca Y kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. y, 25th letter of the alphabet

Y

Y İngilizce anlamı ve tanımı

Y anlamları

  1. (noun) One of the forked holders for supporting the telescope of a leveling instrument, or the axis of a theodolite; a wye.
  2. () Y, the twenty-fifth letter of the English alphabet, at the beginning of a word or syllable, except when a prefix (see Y-), is usually a fricative vocal consonant; as a prefix, and usually in the middle or at the end of a syllable, it is a vowel. See Guide to Pronunciation, // 145, 178-9, 272.
  3. (noun) A portion of track consisting of two diverging tracks connected by a cross track.
  4. (pron.) I.
  5. (noun) Something shaped like the letter Y; a forked piece resembling in form the letter Y.
  6. (noun) A forked or bifurcated pipe fitting.

Y tanım:

Kelime: y
Söyleniş: 'wI
İşlev: noun
Türleri: plural y's or ys /'wIz/
Usage: often capitalized, often attributive
1 a : the 25th letter of the English alphabet b : a graphic representation of this letter c : a speech counterpart of orthographic y
2 : a graphic device for reproducing the letter y
3 : one designated y especially as the 25th in order or class or the second in order or class when x is made the first
4 : something shaped like the letter Y

Y ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Yttrium,

Y

Fransızca Y kelimesinin İngilizce karşılığı.
adv. here

Y

Fransızca Y kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
1. (lieu) daar; op die plaats; aldaar; ginder; ginds 2. (droit) daarbij; daartoe

Y

Türkçe Y kelimesinin Fransızca karşılığı.
oraya, orada


İlgili konuları ara

Yanıtlar