Yönetim Biçimi

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünyagörüşünün derin bir ilgisi vardır.

Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özdeş olarak demokrasi olmayabilir. Yönetim biçimi ile devletin kuruluşunun ve milletlerin hayat tarzlarının, dünyagörüşünün derin bir ilgisi vardır.

Örneğin Mustafa Kemal Paşa`nın cumhuriyeti kurarak monarşiye son vermesinde Meclis Yönetimi`ni esas alması, dünyada tek bir oluşumdur. Çünkü genellikle cumhuriyete geçen sistemlerde, diktatörlük veya ideolojik yönetimler egemendir. Bir cumhuriyetin meclise dayanması doğası gereğidir.

Diğer anlamları

yönetim biçimi

Türkçe yönetim biçimi kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. government

yönetim biçimi

Türkçe yönetim biçimi kelimelerinin Fransızca karşılığı.
pouvoir [le], régime [le]

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yönetim Biçimi ilgili konular

 • Yönetim biçimi

  Yönetim biçimleri, devletlerin idare şeklidir. Devlet şekli cumhuriyet olan, yani halk egemenliği olan devletlerde, yönetim biçimi bununla özd
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası

  12 Ağustos 1930'da İstanbul'da kurulan siyasi parti. Atatürk'ün istek ve onayıyla, dönemin Paris Büyükelçisi Fethi Okyar'ın başkanlığınd
 • Anayasal monarşi

  Anayasal monarşi yada Meşrutiyet, hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimine
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet yönetim biçiminin kutlandığı Türk
 • Cumhuriyet (kavram)

  Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı

  Cumhuriyetin İlanı, milletin yönetilme şeklinin belirlenmiş olduğu, Atatürk`ün siyasi devrimlerinden bir tanesidir. Türkiye Büyük Millet Me
 • Federal cumhuriyet

  Federal cumhuriyet, cumhuriyetçi bir yönetim biçimine sahip devlet organlarının oluşturduğu federasyona verilen addır. Terimde geçen "cumhuri
 • Devlet Sosyalizmi

  İşçi ve burjuva sınıfının net şekilde ayrılmadığı ülkelerde devlet girişimleriyle işçi sınıfı oluşturularak ve bu işçi sınıfı