Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca’da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki ''μετά, μέθ- (metα, meth-)'' öneki ile “yol, araç” anlamındaki ''οδός (odos)'' sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir.

Yöntem

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca’da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki μετά, μέθ- (metα, meth-) öneki ile “yol, araç” anlamındaki οδός (odos) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir. * Yöntem, tiyatro alanında bir yorum tekniğidir. * Yöntem, bilişim biliminde bir nesneye özgü fonksiyonu ifade eder. * Yöntem, felsefede hakikate erişebilmek için tutulan araç ya da izlenen yoldur. * Sosyolojide ampirik araştırma niteliksel metotlar ya da niceliksel metotlar kullanır. * Bilimsel yöntem bilginin elde edilmesi için atılan bir dizi adımdır.

Yöntem

(Türkçe) 1. Yol, tarz, metod. 2. Yetenek. 3. Uygun, kolay. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Yöntem

bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.

Yöntem

Method

Yöntem

Türkçe Yöntem kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cast, deal, form, gateway, how, line, method, modality, mode, modus, order, practice, procedure, proceeding, process, rite, system, tack, technic, technique, way, the way, wise, technics

Yöntem

Türkçe Yöntem kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Methode, Verfahren, Verfahrensweise, Weise

Yanıtlar