Yörünge

Gökbilimde, bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi altında izlediği yola yörünge adı verilir. Eğer gökcismi üzerinde kuvvet uygulayan başka bir etki yoksa, yörünge matematiksel olarak bir koni kesiti tanımına uyar. Bir gökcisminin etrafında dolanan bir cisim için bu koni kesiti bir elips, veya dışmerkezliğin sıfıra eşit olduğu özel durumda bir çember şeklindedir. Kütleçekim merkezine bir kez için yaklaşıp uzaklaşan bir cisim söz konusu olduğunda ise izlediği yörünge, ucu açık bir koni

Gökbilimde, bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi altında izlediği yola yörünge adı verilir. Eğer gökcismi üzerinde kuvvet uygulayan başka bir etki yoksa, yörünge matematiksel olarak bir koni kesiti tanımına uyar. Bir gökcisminin etrafında dolanan bir cisim için bu koni kesiti bir elips, veya dışmerkezliğin sıfıra eşit olduğu özel durumda bir çember şeklindedir. Kütleçekim merkezine bir kez için yaklaşıp uzaklaşan bir cisim söz konusu olduğunda ise izlediği yörünge, ucu açık bir koni kesitidir: bir parabol ya da bir hiperbol.

Yörüngelerin matematiksel özelliklerini Alman gökbilimci ve matematikçi Johannes Kepler (1571-1630) incelemiş ve gezegenlerin hareketlerini belirleyen temel kuralları ampirik olarak ortaya koymuştur. İngiliz fizikçi, matematikçi ve gökbilimci Isaac Newton (1642-1727) bu kuralları fizik temellerine dayanarak kanıtlamış ve kendi geliştirdiği kütleçekimi teorisi ve hareketin temel yasaları ile gökcisimlerinin davranışlarını açıklamıştır.

Bir gökcisminin yörüngesini tanımlamak için "yörünge öğeleri" adı verilen 6 ölçüt gerekmektedir:

  1. Yörünge eğikliği
  2. Çıkış düğümüün konumu
  3. Yörüngenin yarı büyük eksen uzunluğu
  4. Yörüngenin dışmerkezliği
  5. Enberi noktasının konumu
  6. Başlangıç zamanı


Yedinci bir öğe, ortalama anomali gökcisminin herhangi bir anda tanımlanan yörünge üzerindeki konumunu belirler.

Diğer anlamları

Yörünge

Orbit

Yörünge

Türkçe Yörünge kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. circle, orbit, path, track, trajectory

Yörünge

yürüyen bir noktanın izlediği ya da çizdiği yol, mahrek. bir gökcisminin devinme süresince aldığı yol.

Yörünge

Türkçe Yörünge kelimesinin Fransızca karşılığı.
orbite [la], trajectoire [la]

Yörünge

Türkçe Yörünge kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Flugbahn, Kreisbahn, Orbit, Umlaufbahn

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yörünge
Yörünge