Yörünge Düğümleri

Bir yörüngenin, eğikliğini belirlemek için referans olarak alınan düzlemi kestiği iki noktaya yörünge düğümleri adı verilir. Bu iki düğüm içinden, yörüngeyi izleyen cismin referans düzlemini güneyden kuzeye doğru aştığı nokta 'çıkış düğümü' , 'çıkan düğüm' veya 'kuzey düğümü'; kuzeyden güneye doğru geçtiği nokta ise 'iniş düğümü' , 'inen düğüm' veya 'güney düğümü' olarak adlandırılır.

Bir yörüngenin, eğikliğini belirlemek için referans olarak alınan düzlemi kestiği iki noktaya yörünge düğümleri adı verilir. Bu iki düğüm içinden, yörüngeyi izleyen cismin referans düzlemini güneyden kuzeye doğru aştığı nokta `çıkış düğümü` , `çıkan düğüm` veya `kuzey düğümü`; kuzeyden güneye doğru geçtiği nokta ise `iniş düğümü` , `inen düğüm` veya `güney düğümü` olarak adlandırılır. Eğikliği sıfıra eşit olan bir yörüngenin düğümleri yoktur.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yörünge Düğümleri ilgili konular

 • Yörünge

  Gökbilimde, bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi altında izlediği yola yörünge adı verilir. Eğer gökcismi üzerinde kuvvet uyg
 • Yörünge eğikliği

  Gökbilimde, bir yörüngenin eğikliği, o yörüngenin içinde bulunduğu düzlemin referans olarak alınan bir düzlemle yaptığı açıya verilen
 • Yörünge düğümleri

  Bir yörüngenin, eğikliğini belirlemek için referans olarak alınan düzlemi kestiği iki noktaya yörünge düğümleri adı verilir. Bu iki dü
 • Yörünge öğeleri

  Yörünge öğeleri, birbirine kütle çekimi ile bağlı iki cismin her birinin izlediği yörüngeyi tanımlamak için gereken altı ölçüte veril
 • Yörüngeler listesi

  Günümüze kadar çeşitli uzay araçları tarafından kullanılan veya teoride var olan ancak şimdiye kadar pratik olmadığı için kullanılmamı
 • Eğik yörünge

  Eğik yörünge, Ekvatoryal düzleme göre eğiklik açısı 0 olmayan yörüngelerdir. Ekvatoryal düzleme göre oluşan bu açıya yörünge eğikli
 • Ters yön yörünge

  Ters yön yörünge, Eğikliği 90°’den fazla olan yörüngedir. Başka bir deyişle cismin çevresinde döndüğü gezegen ile ters yönde dönmes
 • Yer merkezli yörünge

  Yer merkezli yörünge ve ya Dünya merkezli yörünge (''Geocentric orbit''), Dünya merkezli yörüngelerdir. Örnek olarak Ay ve yapay uydular veri
 • Eksen eğikliği

  Eksen eğikliği; Gökbiliminde bir gökcisminin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıdır.
 • Mars merkezli yörünge

  Mars merkezli yörünge (''Areocentric orbit''), Mars’ın doğal uyduları veya Mars çevresinde dönen yapay uydular gibi Mars’ı merkez alan yö
Yörünge Düğümleri
Yörünge düğümleri