Yükünleşme

İyonlaşma (ayrıca iyonlaşma veya iyonizasyon), bir atom veya molekülü iyona dönüştürme sürecidir. Bu süreç, elektron alarak ya da vererek gerçekleşir.

Yükünleşme

Yükünleşme (ayrıca iyonlaşma veya iyonizasyon), bir öğecik (atom) veya özdeciği (molekülü) yüküne (iyona) dönüştürme sürecidir. Bu süreç, önelcik (proton) ve eksicik (elektron) sayısı arasındaki farkı değiştirmek ile geçirleşir. Üretilen yükünün elektriksel yükünün artı veya eksi olmasına göre, süreç farklı işler. Artı yüklü bir yükün için, öğecikteki eksiciğin, onu kısıtlayan elektriksel gerilimden kurtulmasına yetecek miktarda erkeyi (enerjiyi) dış kaynaktan soğurması gerekir.Bu erke miktarına yükünleşme gerilimi veya yükünleşme erkesi denir. Eksi yüklü bir yükün için ise, bir eksiciğin öğecik ile çarpışıp, elektriksel gerilimine kapılması gerekir.

kimya-taslak

Atom fiziği

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar