Yüksek lisans, ingilizcesi "master"; bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır.

Yüksek lisans

Yüksek lisans ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Lisansüstü

İlgili konuları ara

Yanıtlar