Yürütme, yargı ve yasama ile birlikte, güçlerin ayrılığı ilkesine dayanan demokrasi rejimlerindeki üç erkten (güç) biridir. Yürütme, yargıya ve yasalara bağlı olarak ülkenin ve hükümetin icraatını gerçekleştiren erktir.

Yürütme

Yürütme, yargı ve yasama ile birlikte, güçlerin ayrılığı ilkesine dayanan demokrasi rejimlerindeki üç erkten (güç) biridir.

Yürütme, yargıya ve yasalara bağlı olarak ülkenin ve hükümetin icraatını gerçekleştiren erktir.

Yürütme

1 . Yürütmek işi.
2 . Kanunları uygulama işi, icra:
"Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır."- Anayasa.
3 . Merkezî yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının hepsi.

Yürütme

Run

Yürütme

yürütmek eylemi.
yasaları uygulama işi, icra.
merkezi yönetim ve yerinden yönetim kuruluşlarının tümü.

Yürütme

Türkçe Yürütme kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. executive
n. propulsion

Yürütme

Türkçe Yürütme kelimesinin Fransızca karşılığı.
conduite [la]

Yürütme

Türkçe Yürütme kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. exekutiv

İlgili konuları ara

Yanıtlar