Siyasi coğrafyada bir yerin alanını belirten terim.

Yüzölçümü

Yüzölçümü yada alan, siyasi coğrafyada bir yerin alanını belirten terim. Alan, bir yüzeyin kapladığı yer miktarını ölçen bir büyüklüktür. SI birim sisteminde temel alan birimi m² : metrekare'dir. Diğer alan birimleri bundan türetilebilir:

Ar = 100 metrekare (m²)
Dekar = 1000 metrekareye (m²)
Hektar = 10,000 metrekare (m²)
Kilometrekare = 1,000,000 metrekare (m²)


Bazı geometrik biçimlerin alanlarıyüzölçümü

bir yerin ya da bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha. bu ölçme sonunda ortaya çıkan miktar, mesahai sathiye.

yüzölçümü

Türkçe yüzölçümü kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. acreage, area, floor space

yüzölçümü

Türkçe yüzölçümü kelimesinin Fransızca karşılığı.
superficie [la], mesure de superficie

yüzölçümü

Türkçe yüzölçümü kelimesinin Almanca karşılığı.
Flächeninhalt

İlgili konuları ara

Yanıtlar