Yüzey Dalgası Magnitüdü

ses dalgası

Ses, atmosferde canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Fiziksel boyutta ses, hava katı sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir.

sinüsoid

Sinüzoid dalga, matematikte, yalnız süreçlerde, dalgalı akım kuvvet mühendisliğinde, ve diğer alanlarda sıklıkla bir fonksiyon olarak yer alır.

sinüsoidal

Sinüzoid dalga, matematikte, yalnız süreçlerde, dalgalı akım kuvvet mühendisliğinde, ve diğer alanlarda sıklıkla bir fonksiyon olarak yer alır.

sinüzoidal

Sinüzoid dalga, matematikte, yalnız süreçlerde, dalgalı akım kuvvet mühendisliğinde, ve diğer alanlarda sıklıkla bir fonksiyon olarak yer alır.

Olasılık dalgası

Olasılık dalgası veya de Broglie dalgası, ne elektromanyetik ne de mekanik dalgadır. Parçacığın belirli bir anda, bir konumda bulunma olasılığını veren dalgadır. Parçacığa eşlik eden dalga paketleri olarak yayılırlar ve grup hızı ile hareket ederler.

Dip dalgası (anlam ayrım)

Şablon:Anlam ayrımı

Sismik dalga

Levha Tektoniği prensipleri ile yerkabuğunun rijit(katı) kısmında meydana gelen gerilmeler, bu enerjilerini fay hareketleri ile(yanal atılımlı, düşey atılımlı, çapraz atılımlı v.b.), ya da bilinen ismi depremlerle ortaya çıkarırlar.

S-dalgası

S dalgaları(secondary Waves) tektonik tabakada enine dalga olarak hareket ederler. 0.90 ve 5.

Yoğunluk dalgası teorisi

Yoğunluk dalgası teorisi ya da Lin-Shu yoğunluk dalgası teorisi 1960’ların ortalarında C.C. Lin ve Frank Shu tarafından sarmal gökadaların sarmal kollarının oluşumunu ya da yapısını açıklamak üzere ortaya atılmış bir teoridir.