Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Kısaca: Y.T.Ü Kimya Metalurji fakültesi, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır. ...devamı ☟

Y.T.Ü Kimya Metalurji fakültesi, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır.

Bu bölümler hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde (master ve doktora) öğrenci yetiştirmektedir. KMF`si endüstri ile iç-içe araştırma projeleri yürüterek ülke kalkınmasına üz düzeyde katma değer sağlamaktadır.

Fakültenin temel amacı, endüstrinin istediği nitelik ve bilgilerle donatılmış, laboratuar imkanları ile tecrübeli, yüksek kalitede mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca;

  • Yaşam boyu öğrenmeyi öğretmek
  • Mühendis bakışı kazandırmak
  • Eğitimde üretkenlik ve motivasyonu oluşturmak
  • Disiplinler arası kolay çalışabilmeyi imkan vermek
  • Eğitimde evrensel gelişime kolay adoptasyon sağlamak


Bu amaçları gerçekleştirmek için akreditasyon çalışmaları kapsamında bölümlerin müfredatları şu ana başlıklar altında toplanmıştır:

  • Matematik ve temel bilimler
  • Mühendislik bilimleri
  • Sosyal bilimler, ekonomi ve psikoloji
  • Mesleki alan bilimleri ve uygulamalarıhttp://www.kim.yildiz.edu.tr/index.php?contentId=1&mid=1


KaynakYTÜ birim

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.