Y��Ld��Z R��Zg��R��

Sanal kısım

Matematikte, bir karmaşık sayısının sanal kısmı, 'yi temsil eden gerçel sayıların sıralı çiftindeki ikinci elemandır; yani ise veya denk bir şekilde ise, o zaman 'nin sanal kısmı 'dir. İngilizce karşılığından esinlenerek, Im{z} ile veya Fraktür yazı...

Değişken değiştirme

Değişken değiştirme, karmaşık problemleri basitleştirmek için kullanılan değişken değiştirme yöntemidir. Bu yöntemde ham (eski) değişken yerine yeni (daha basit) değişken kullanılır. Problem çözüldükten sonra yeni değişken ile elde edilen sonuç, ham değiş...

susceptance

susceptance (''B'') admittance'ın sanal kısmıdır.SI birimine göre susceptance siemens cinsinden ölçülür. bu kavramı ilk 1887 yılının haziran ayında Oliver Heaviside tarafından tanımlanmıştır.

Gerçel kısım

gerçel kısmı, z 'yi temsil eden gerçel sayıların sıralı çiftindeki ilk elemandır; yani z = (x, y) ise veya denk bir şekilde z = x+iy ise, o zaman z 'nin gerçel kısmı x 'tir. İngilizce karşılığından esinlenerek, Re''z'' ile veya Fraktür yazıtipindeki büy...

Küre (geometri)

Günlük kullanımıyla küre kusursuz simetriye sahip geometrik bir nesnedir, bir yüzeydir; üç boyutlu Öklit uzayında (R3) yatar.

Fraunhofer kırınımı

Fraunhofer kırınımı ya da uzak-alan kırınımı dalganın uzak bölgelerde yayıldığı durumlarda uygulanan bir Kirchhoff-Fresnel kırınımı yaklaşımıdır.''Hecht, E. (1987)'', p396 -- Definition of Fraunhofer diffraction and explanation of forms.''Hecht, E. (1987)...

Laz alfabesi

Lazcada, Lazuri Alboni/ლაზური ალბონი olarak adlandırılan alfabenin dili yakın zamana kadar yazılı durumda değildi. Ancak 1920`li yıllardan itibaren Lazcayı yazılı bir dil haline getirme çabaları görülmeye başlandı.

Frank Ramsey

Probabilistic kripto sistemler

Probabilistik kriptosistem şifreleme algoritması içinde rastgeleselliğin kullanımıdır böylece aynı mesaj