Y��N Alan��

Üslü sayı

Üstel sayılar, bir doğal sayının kendisi ile çarpımlarının kısa şekilde gösterilmesidir. a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere, ifadesine üslü ifade denir. k . an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban n ye üs denir.

Cauchy çarpımı

Matematikte Cauchy çarpımı, ve gibi iki dizinin

Slutsky teoremi

reel sayıların yakınsak dizileri için olan cebirsel işlemlerin bazı özelliklerini rassal değişkenler dizileri için genişletir. Teorem bu adı Eugen Slutsky'den sonra almıştır.

Diyofantus denklemi

Diophantus Denklemleri diğer bir adıyla Diophantine denklemleri adını M.S. 3. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Antik Yunan matematikçilerden Diophantus'dan alan değişkenleri ve katsayıları tamsayılar olan denklemlerdir. Diophantus Arithmetika adlı sadece 6...

60 metre engelli

60 metre engelli, bir engelli koşu mesafesi.

Mantıksal kapı

Mantıksal kapılar (ingl. ''gate'') Dijital teknik te belirli Boole cebiri mantıksal opretörleri girişlerine uygulandığı taktirde, uygun mantıksal sonuçlar üretirler.

Elvis Presley şarkıları listesi

* ''Delilah''* ''Detroit City''* ''(You're The) Devil In Disguise''* ''Didja' Ever''* ''Dirty, Dirty Feeling''* ''Dixieland Rock''* ''Do Not Disturb''* ''Do The Clam''* ''Do The Vega''* ''Do You Know Who I Am''* ''A Dog's Life''* ''Doin' The Best I Can''*...

Beta fonksiyonu

beta fonksiyonu, Euler integrali'nin ilk türüdür, ayrıca aşırı mal ötesi ve krankenhausa benzeyen bir fonksiyondur,ve bu cümleyi kendisi kıskançlık,ve zeka geriliği nedeniyle ekledi.

Fermatnın son teoremi

Fransız matematikçi Pierre de Fermat'nın 17. yüzyılda öne sürdüğü fakat kanıtı ancak 1996 yılında İngiliz matematikçi Andrew Wiles tarafından verilen teoremdir.