Y��Z��L����M��

Kereci

l0. yüzyıl sonları ile 11. yüzyıl başlarında Bağdad'da yaşamış, meşhur matematikçilerden birisi de Kerecî'dir.

Lie cebirleri

Matematikte, Lie cebiri (/ li ː /, değil / laɪ /) içinde sonsuzküçük dönüşümler kavramını incelemek için tanıtılan cebirsel yapılardır. Lie cebiri terimi" (Sophus Lie'den sonra) 1930'larda Hermann Weyl tarafından tanıtıldı.

Laz alfabesi

Lazcada, Lazuri Alboni/ლაზური ალბონი olarak adlandırılan alfabenin dili yakın zamana kadar yazılı durumda değildi. Ancak 1920`li yıllardan itibaren Lazcayı yazılı bir dil haline getirme çabaları görülmeye başlandı.

Metro sistemleri listesi

Metro sistemi bir trenle hızlı ulaşım sistemidir. İlk metro Londra'da 1863'te açılan Londra metrosudur. Bugün, Dünya'da 140 civarında metro sistemi bulunmaktadır ve en büyüğü Şanghay metrosudur.

Uygur Latin Yazısı

Uygur Latin Yazısı, (ULY) (Yeni Uygur Türkçesi: ''Uygur Latin Yëziqi'') Uygur dilinin latin harfleri yardımıyla yazımıdır.

Konsensüs teoremi

konsensüs teoremi aşağıdaki ifadenin yalınlaştırılmasıdır:

Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu

Hiperbolik düzlemin dönüşüm grubu, ''genel Möbius grubu''nun alt grubu olup M\ddotob(\mathbbH) ile gösterilir. ''Üst yarı düzlem''i koruyan bu grup ''Riemann küresi'' üzerinde tanımlıdır. M\ddotob(\mathbbH) nin etkisi altında ''hiperbolik doğru''lar yine...

Fransız alfabesi

Fransız alfabesi Latin alfabesinden türemiş, 26 harfli bir alfabedir.