Y��Z (Organ)

metrik uzay

Metrik uzay, üzerinde bir uzaklık fonksiyonu tanımlanmış vektör uzayıdır. (X,d) metrik uzay,boş olmayan bir X cümlesi ve bir uzaklık fonksiyonu olup d'den oluşan bir ikilidir.d(x,y);∀ x,y∈X için tanımlanmış aşağıdaki üç özelliğe sahip,tek değerli gerçel b...

Birleşme özelliği

Küme kuramında, birleşme, bir kümenin tüm ögelerinin topluluğudur ve ∪ ile sembolize edilir.

Konsensüs kuramı

Bool cebirinde konsensüs kuramı aşağıdaki ifadenin yalınlaştırılmasıdır:

Bağımsızlık (olasılık kuramı)

bağımsız olması bu olaylardan birinin gerçekleşme olasılığının diğer olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlı olmaması anlamına gelmektedir. Örneğin;

Lie cebirleri

Matematikte, Lie cebiri (/ li ː /, değil / laɪ /) içinde sonsuzküçük dönüşümler kavramını incelemek için tanıtılan cebirsel yapılardır. Lie cebiri terimi" (Sophus Lie'den sonra) 1930'larda Hermann Weyl tarafından tanıtıldı.

Konsensüs teoremi

konsensüs teoremi aşağıdaki ifadenin yalınlaştırılmasıdır:

Lie işlemcisi

Lie işlemcisi, matematikte ve fizikte geniş bir kullanım alanı bulur. Bir cismin üzerine bu dönüşüm ile tanımlanan vektör uzayı Lie cebri olarak adlandırılır. Adını Sophus Lie`den almıştır.

Kısmi diferansiyel denklem

kısmi diferansiyel denklem birkaç değişkenli bir fonksiyon ile, bu fonksiyonun değişkenlere göre kısmi türevleri arasındaki ilişkiyi inceler.

Birleşme

Birleşme, bir küme üzerine tanımlanmış ikili işlemlerin ayırt edici özelliklerinden biridir. Bu özelliği sağlayan ikili işlemlere birleşmeli işlem denir.

Kısmi diferansiyel denklemler

Matematikte, bir kısmi diferansiyel denklem birkaç değişkenli bir fonksiyon ile, bu fonksiyonun değişkenlere göre kısmi türevleri arasındaki ilişkiyi inceler.