Ya


Ya

kimi duyguları güçlendirmek amacıyla tümcenin başında ya da sonunda ey, hey anlamında kullanılır; tümce başında "evet" anlamında olumluluk bildirir.
bir şeyi onaylamada "evet" anlamında kullanılır; soru tümcelerinin başında kullanalır.
birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılır; birinden birinin seçilmesi gereken durumlarda kullanalır.

Ya

1. anlamı Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır. Bir şeyi onaylamada "evet" anlamında kullanılır. Soru cümlelerinin başında kullanılır. Bir düşüncenin karşıtı düşünülürken kullanılır. Gereklik ve onay bildiren cümlelerde yargının onaylandığını bildirir. Dilek ve geniş zaman kiplerinde yargıyı güçlendirir. Bilinen, görülen, hatırlanıp anlatılan bir olay dolayısıyla da sorulan başka bir konu için kullanılır. Bir düşüncede sıra ile yer alan ayrı cins ögelerden biri ötekilerden üstün görüldüğünde o öge cümle dışına alınır ve başına bir "ya" getirilerek "hele, özellikle" anlamında kullanılır. Cevap niteliğinde olan cümlenin sonuna getirildiğinde asıl yargının arkadan gelen cümle ile anlatılacağını belirtir:"Fena oğlan değildir, değildir ya, yalnız bu sarhoşluğu var."- M. Ş. Esendal. Bazı çekimli zamanlardan sonra gelerek anlamı pekiştirir, kuvvetlendirir: Yediydin ya. Oturmuşum ya.

Ya

İspanyolca Ya kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ya] adv. already, by now; before, beforehand

Ya

Türkçe Ya kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ya (you) ] pron. (Informal) second person pronoun (singular and plural)
adv. already, by now; before, beforehand
interj. ah, o, ha, yah, gee, gee whiz, well, gosh, marry, eh

Ya

[ya (you) ] pron. (Informal) second person pronoun (singular and plural)
adv. already, by now; before, beforehand
interj. ah, o, ha, yah, gee, gee whiz, well, gosh, marry, eh

Ya

Ya İngilizce anlamı ve tanımı

Ya anlamları

  1. (adv.) Yea.

Ya tanım:

Kelime: YA
İşlev: abbreviation
young adult

Ya

İngilizce Ya kelimesinin İspanyolca karşılığı.
[ya (you) ] pron. tú, usted (Informal)

Ya

İngilizce Ya kelimesinin Almanca karşılığı.
you) ] pron. (informell) du, ihr

Ya

İngilizce Ya kelimesinin Portekizce karşılığı.
[ya (you) ] pron. (Informal) você, vocês

Ya

İngilizce Ya kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ja

Ya

İspanyolca Ya kelimesinin Fransızca karşılığı.
(tiempo) déjà

Ya

İspanyolca Ya kelimesinin Almanca karşılığı.
adv. schon, bereits, gleich, sofort, nachgerade

Ya

Türkçe Ya kelimesinin Fransızca karşılığı.
assurément, certes; si, oui; et, mais

Yanıtlar