yağmur

Yağmur, bir çeşit yağıştır. Diğer yağış türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çiğ vardır. Yağmur bulutlardan Dünya'nın yüzeyine ayrı su damlalarının düşmesi ile oluşur. Tüm yağmur damlaları yüzeye ulaşmaz, bazıları düşme esnasında kuru havadan geçerken buharlaşır. Sıcak ve kuru çöl bölgelerinde virga olarak adlandırılan bir olay vardır, bu olay hiçbir yağmur damlasının yüzeye ulaşmaması durumunda oluşur.

Yağmur

Yağmur havadaki su buharının gerekli (uygun) ortama ulaştıktan sonra yoğunlaşarak yeryüzüne su damlacıkları halinde düşmesi. Yağmurun önemi çok büyüktür. Çünkü bütün canlıların hayatlarının devam etmesi, büyük ölçüde suya bağlıdır. Bu suyun tabii olarak gerek canlılar ve gerekse bitkiler tarafından temin edilebilmesi ise yağmurun yağmasına bağlıdır. Yağmur, zamanında yeter derecede yağmazsa toprak nemsiz kalacağından bitkiler kendi ihtiyaçları olan suyu alamayıp kuruyacaktır. Yine hayvanlar ve insanlar da bu kuraklık neticesi sularını temin edemeyeceklerdir. Bu arada tarım alanları da sulanamayacağı için yiyecek sıkıntısı da olacaktır.

Yağmurun meydana gelişi

Yağmur, suyun “su-buhar-yağmur” çevriminin bir parçasıdır. Bilindiği gibi su normal şartlarda sıvı halinde bulunur. Sıcaklığın artmasında buhar haline dönüşen su, havaya yükselerek bulut kümeleri halinde toplanır. Genelde suyun daima 100°C’de buharlaştığı sanılır. Su havanın basıncına bağlı olarak 100°C’nin altındaki sıcaklıklarda da, mesela 20°C civarında da buharlaşabilir. 100°Cise 1 atmosfer basınç altında suyun kaynama ve hızlı buharlaşmaya başladığı noktadır.

Bulutların meydana gelmesini sağlayan su kaynakları büyük ölçüde okyanuslar, denizler, göller ve nehirlerdir. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak suyun buharlaşması fazlalaşır. Bu yüzden sıcak kuşak denizleri (ekvator bölgeleri) bulutların en fazla meydana geldiği yerlerdir.

Sıcaklığın artması suyun buharlaşmasını arttırdığı gibi; havanın bu buharları (nemi) taşıma kapasitesini de yükseltir. Misal olarak 1 m3 hava 0°C’de 17,3 gram nem taşıyabilir. Bu sıcak havaların daha fazla yağış getirebileceğini de göstermektedir. Nitekim lodostan esen rüzgarlar sıcak bölgelerden geldiğinden çoğu defa yağışı da beraberinde getirmektedirler. Ama bu mutlaka böyle olur demek değildir. Diğer yönlerden esen rüzgarlar da yağış getirebilirler.

Buharlaşarak havaya karışan su zerrecikleri havada yükselmeye başlar. Bu zerrelerin kümeleşmesi bizim bulut dediğimiz olaydır. Bulutlar içindeki nem oranının azlığına, çokluğuna göre alçakta veya yüksekte toplanır. Nemi en fazla olanlar alçak olanlardır. Bu alçak bulutlar çok çabuk yağmur haline dönüşebilir. Bununla birlikte yüksek bulutlar da aşağıda belirtilecek olan şartların meydana gelmesiyle yağış haline dönüşebilir.

Bunların yağış haline dönüşebilmesi için, bulutu taşıyan havanın sıcaklığının düşmesi lazımdır. Şöyle ki; havanın sıcaklığının artmasıyla taşıyabileceği nem oranının da artmasına mukabil, havanın sıcaklığının düşmesiyle de taşıyabileceği maksimum nem miktarı da azalacaktır. Bu miktarın üzerindeki nem tekrar yoğunlaşarak su haline gelir. Bu su damlacıkları ise yerçekimine tabi olarak aşağıya düşmeye başlayınca artık yağmur adını alır.

Yağmur başlıca şu hallerde meydana gelebilir:

1. Denizlerden suyun buharlaşarak yükselmesi neticesinde kümeleşen bulutlar rüzgarla birlikte sürüklenerek soğuk yerlere giderek yoğunlaşır ve yağış haline dönüşür.

2. Bu bulutlar yüksek dağ silsilelerine çarparak alçaklara göre soğuk olan bu yerlerde yağışlar meydana getirirler. Misal olarak Rize dolaylarının fazla yağış alması bu sebeptendir.

3. Havanın alçak basınç alanlarından gelen bulutlar yüksek basınç alanlarıyla karşılaşınca yine yağış meydana gelir. Çünkü basıncın yükselmesi yoğunlaşmayı arttırır.

Dünyada en fazla yağış alan yerler ekvator bölgesi ve muson memleketleridir. Buralarda sıcaklık çok yüksek olduğundan buharlaşma da çok olur. Bu buharlar bu bölgelerdeki yüksek yerlere çarparak veya soğuk ülkelerden gelen rüzgarlara çarparak hemen yağmur haline dönüşüverir. Bu bölgeler bütün yıl yağışlıdır.

Diğer yerlerdeki karaların kıyıları iç kısımlarına göre daha fazla yağış alır. Denizden gelen bulutlar daha iç kısımlara gitmeden kıyı bölgelerinde yağmuru sıcak farkından dolayı bırakır. Bu yüzden denizden uzak memleketlerde kuraklık daha fazla olur. Umumiyetle kıtaların batı kıyıları daha fazla yağış alır. Bunun sebebi ise rüzgarların büyük ölçüde batıdan esmesidir.

Havada yağmurun meydana gelebilmesi için toz ve minerallerden hasıl olan yoğunlaşma çekirdeklerinin olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu çekirdekler rüzgar vs. gibi atmosferik olaylarla havaya karışan toz mineralcikleridir. Yoğunlaşma bu çekirdekler etrafında başlamaktadır. Bu hadiseden kaynaklanarak sun’i olarak yağmur yağdırılıp yağdırılamayacağı araştırılmış ve neticede yağmur bombaları imal edilmiş. Bu bombaların esası da bulutun içinde sun’i olarak yoğunlaşma çekirdeklerini taşıyan bu bombanın patlatılarak bu çekirdekleri bulut içine dağıtmaktan ibarettir.

Sun’i olarak yağmur bombası ile yağmur yağdırabilmek için yağışa elverişli bulutların bulunması gerekir. Yoksa hiç bulut yokken bomba ile yağmur yağdırılması demek değildir. Bu bir nevi bulutların sağılmasıdır.

yağmur

1 . Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet:
"Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
2 . mecazÇok ve sık düşen, gelen şey.
3 . mecazÇokluk, bolluk:
"Para yağmuru. Övgü yağmuru."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yağmur boşanmak , yağmurdan kaçarken doluya tutulmak , yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (veya yağmaz) , yağmur yağarken küpünü doldurmak , yağmur yağmak , yağmur yemek

yağmur

(Türkçe) Kadın ismi - Gökten damlalar halinde düşen su.

yağmur

havayuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı; yağmur gibi yağan.
çok ve sık düşen, gelen şey.
çokluk, bolluk.

yağmur

Türkçe yağmur kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. pluvial, pluvious
n. barrage, waterworks, deluge, hail, rain, hailstorm

yağmur

Türkçe yağmur kelimesinin Fransızca karşılığı.
pluie [la]

yağmur

Türkçe yağmur kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Nass, Regen

Yağmur (Radu) sözleri

Radu tarafından albümünde söylenen Yağmur adlı şarkının sözleri.

Şuan yağmur başladı
Yatağımdan kalkıp sana şarkı yazmak için kalbimi haşladım
Önüne sunsam eğer yer misin sevgilim
Son bir kez duymak istiyorum bana der misin sevgilim
Herkes tanıyor artık beni
Hatta ben olduğuma inanmayanlar bile çıkıyor küçük dünyam da
Şimdi penceremi açtım
Rüzgarla beraber dudağımı öptü küçük bir damla
Anlamıyorum bulutlar gibi gözümün dolmasını
Garibinize gitmesin moralimin bozuk olması
Tamir etmesi imkansızdır namusun bozuk olmasını
Farkındaysan sürekli diyorum son bu şarkı
Yazmadan duramıyorum ki hani hiç solmıyacaktı
Kıymetimi bilemedi
Şunu söyliyim
Ben kendimi kalbinden başka hiç bi yerine sokmicaktım
Önemi yok bunun bütün bulutlar korkusuz
Kalbim için ölümden sonraki en büyük korkusun
Yağmur hızlandı kollarıma saklan
Hayatımın başlangıcıyken acaba şimdi son musun
Önemi yok bunun bütün bulutlar korkusuz
Kalbim için ölümden sonraki en büyük korkusun
Yağmur hızlandı kollarıma saklan
Hayatımın başlangıcıydın söyle şimdi son musun
Adımı sakın anma eğer birazcık hatrım varsa
Ladesi kazanmana razıyım birazcık aklındaysam
Yağmurun altın da şemsiye satan bir amca
Siz ıslanın ve erimeyin demişti hatırlarsan
Canımı yakmıyor inan gerçekten yalnızlık
Çünkü görüyorum ki hiç çekmiyorsun yalnızlık
Bi yanlışlık olması lazım derken
Fark edememişim senle ben en büyük yanlıştık
Umutlarımı yaşatamıyorum öldü tamamı
Sen gözlerimle beraber doldurursun kül tabağımı
Başka tenlerin kokusunu içinde saklayan
O mis renkli saçlarına sürdüğün taraktım
Allah affetsin seni yeni bir Rıdvan yarattın
O da aynı sen gibi oldu kendini herkese yalattı
Bi baksana
Kalplerimizi ikiye ya*ak mı?
Benimkinden sen çıktı
Seninkinden ya*ak mı?
Önemi yok bunun bütün bulutlar korkusuz
Kalbim için ölümden sonraki en büyük korkusun
Yağmur hızlandı kollarıma saklan
Hayatımın başlangıcıyken acaba şimdi son musun
Önemi yok bunun bütün bulutlar korkusuz
Kalbim için ölümden sonraki en büyük korkusun
Yağmur hızlandı kollarıma saklan
Hayatımın başlangıcıydın söyle şimdi son musun
Önemi yok bunun bütün bulutlar korkusuz
Kalbim için ölümden sonraki en büyük korkusun
Yağmur hızlandı kollarıma saklan
Hayatımın başlangıcıyken acaba şimdi son musun
Önemi yok bunun bütün bulutlar korkusuz
Kalbim için ölümden sonraki en büyük korkusun
Yağmur hızlandı kollarıma saklan
Hayatımın başlangıcıydın söyle şimdi son musun

Yağmur (Cömert) sözleri

Cömert tarafından albümünde söylenen Yağmur adlı şarkının sözleri.

Dert!
Gözümde hiç değerin yok,
Seni sabretmek acılarımı ertelemiyor,
Bunu kalp yemiyor,ben onu yiyecek sanardım,
Aşk tükettiği kadar ömrümü çaresizce emiyor.

Lan dert!
Göremiyorum gözüm yok,
Bana şarkılarım bile artık yakından gözükmüyor,
Diyecek bir sözüm yok çünkü aşk üzülmüyor,
Benim seninle başlayan bir gündüzüm yok.

Seni aradığım yerler bile kayıp,
Bana geleceğinden yanıma geleceğini ayır,
Seni beklemekten ölüyorum lan,ayıp değil mi aşka?
İnsan olmadığı hâlde aklını sıyırır.

Ben sakladım kalıbımı yokluğun çalar diye,
Elbet unutacak aşkını unutamam diyen,
Beni kaybetmeyeceğin bir yerinde tut,
Sana yazdığım tüm şarkılar aşka hediyem.

Nakarat : Nasıl başladığımı bilmiyorum,
Bu yağmur hiç dinmeyeceğini bilmiyor! (Bilmiyor)
Nasıl başladığımı bilmiyorsun,
Yalnızlığımla birlikte şarkılar gitmiyor! (Gitmiyor)

Aşkı kaybedene geçmiş olsun,
Yalanlar yalan olsa da olduğu için doğrudur,
Kader bile kendi kaderinden soğudu,
Aşk oturmaktan,ben ise yorulmaktan yoruldum.

Ben sana tutukluyum kalbim ise nutuklu,
Sen ve ben dünyadaki iki ayrı kutuptuk,
Dertlerim soluktu ve acılarım oluktu,
Sen kalbimin son programına katılmayan konuktun.

Dert beni sevemez ki sen beni sevmedikçe,
Hiç kimse seni unutturamaz ölüm ölmedikçe,
Aşk dönmedikçe ben dönmem aşkımdan,
Hiç bir yemin aşkta tutulamaz boşa edildikçe.

Bu düzenin görünmeyen tarafı bozuk,
Yeter ki sen yürü bana,ben olurum ayağının tozu,
Kalbim efkarın çaresizliğine tutsak,
Seni sevmekten kaçırdım aşk dozunu.

Nakarat : Nasıl başladığımı bilmiyorum,
Bu yağmur hiç dinmeyeceğini bilmiyor! (Bilmiyor)
Nasıl başladığımı bilmiyorsun,
Yalnızlığımla birlikte şarkılar gitmiyor! (Gitmiyor)

Yağmur (Hakan Kurşun) sözleri

Hakan Kurşun tarafından albümünde söylenen Yağmur adlı şarkının sözleri.

Günler geçtikçe yağmur yağıyor kalbimde seninle
Günler geçtikçe yağmur yağıyor kalbimde gizlice

Bir solucan saklanmış dolabın menteşesine
Oluşmak için, buluşmak için, ağrılar dünyasında

Viyana açıklarında belki de
Kanatlı bir atın üstünde
Batıya
Belki de antakya'da tiyatro salonunda
Aynanın içinde süzülüyorsun
Beyaz elbisenle

54 yıl önceki gibi
Şarkınla
Şarkınla
Orda kimse var mı sevgilim

Yağmur yağıyor kalbimde

Günler geçtikçe
Günler geçtikçe
Yağmur yağıyor
Yağmur yağıyor
Kalbimde, kalbimde
Gizlice, gizlice, gizlice
Günler geçtikçe
Günler geçtikçe
Yağmur yağıyor gönlümde seninle


İlgili konuları ara

Yanıtlar