Yaşam

Hayat canlılık niteliği taşıyan varlıkların yaşadıkları süre boyunca kazandıkları deneyimler ve yaşayımların bütünüdür.

Mistizmde Yaşam

Ruhun madde dünyasındaki yolculuğu olarak temellerinden sökülen dünyevi yaşantılar hedonist dizge içindeki paradigmalar olarak değerlendirilebilir. Gerçekliğin yeni bir araç ve konsept içindeki değerlenişi ister geleneksel ve modern ister postmodern söylemler içersin bilinçdışının yansımalarını barındırır. Mistizm Tanrı'nın aşkınlığını değil içkinliğini konu edinir, aşkınlık sadece bir kurgu ve her şeyi ters yüz eden yanılsamadır. Egonun eriyip gitmesi bu dünyevi ihtiras cennet veya cehenneminde mistik dönüşümleri gerçekleştiren ana unsurdur. Nereden geldikleri önemli olmadan nereye varacağının hesabını yapan dünyanın hakim anlayışının mensupları dışsallığın ve deneyimin kölesi olmalarını evrensel bir değer hükmünde fiili şartlar olarak aklayadursunlar; bu gözardı edilen içsel dürüstlük, mistiğin yazgısı ve huzurudur.

Diğer anlamları

Yaşam

Türkçe Yaşam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. experience, life, lifetime, living, vita

Yaşam

canlılarda, doğumdan ölüme kadar etkinliği sağlayan olgular bütünü, dirim, hayat.
doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür.

Yaşam

Türkçe Yaşam kelimesinin Fransızca karşılığı.
vie [la], existence [la]

Yaşam

Türkçe Yaşam kelimesinin Almanca karşılığı.
das Leben

Yaşam

Life

Yaşam

(Türkçe) - Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Yaşam
Yaşam