Yaşam endeksli memnuniyet Leicester Üniversitesi’nde Analitik Sosyal Psikanalist Adraian G. White tarafında bir Meta-analizinden veri kullanarak yaratıldı. O farklı uluslardaki yaşam memnuniyetini (öznel yaşam doyumu) göstermek için bir denemedir.

Yaşam endeksli memnuniyet

Yaşam endeksli memnuniyet Leicester Üniversitesi’nde Analitik Sosyal Psikanalist Adraian G. White tarafında bir Meta-analizinden veri kullanarak yaratıldı. O farklı uluslardaki yaşam memnuniyetini (öznel yaşam doyumu) göstermek için bir denemedir. Bu hesaplamada öznel kaynak sağlık (.7), zenginlik (.6) ve temel eğitime giriş (.6) ile daha kuvvetli karşılıklı ilişkili olacak. Bu mutluluğu doğrudan doğruya ölçen bir örnektir--kişiye onların nasıl mutlu olduğunu sorarak--çünkü GSYİH veya GSMH gibi geleneksel politik başarı ölçülerine bir alternatiftir. Bazı araştırmalar ortaya koymaktadır ki mutluluklar verimli bir şekilde ölçülebilir. == Uluslararası sıralamalar 2006 == == Ayrıca bakınız == * Mutlu Gezegen Endeksi * İnsani Gelişme Endeksi * Yaşam kalitesi == Dış bağlantılar == * The World Map of Happiness, Adrian White, Analytic Social Psychologist, University of Leicester. * A presentation by the study authors, including the quoted figures, and explaining both the methods used, and the conclusions drawn (A. Marks et al.) * A paper by the study authors, detailing the statistical techniques and measures used to produce the above listing. (A. Marks et al.) * Psychologist Produces The First-ever 'World Map Of Happiness, ScienceDaily (14 Nov 2006) * Denmark 'happiest place on earth', BBC News (28 July 2006) * A Global Projection of Subjective Well-being: A Challenge To Positive Psychology? by Adrian G. White, University of Leicester

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar